Hôm qua tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng môi trường cao cấp Đông Á lần thứ nhất. Bộ trưởng môi trường và đại biểu từ 10 nước ASEAN cùng các nước Úc, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand và Hàn Quốc đã tham dự.