Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Khánh Hòa: Xin đóng 2 trạm kiểm lâm tại Ninh Hòa vì không còn phù hợp

Hạt Kiểm lâm Ninh Hòa vừa có kiến nghị xin giải thể 2 trạm kiểm lâm trên địa bàn thị xã vì không còn phù hợp với thực tế hiện nay.

Xin đóng cửa 2 trạm kiểm lâm vì không còn cần thiết

Hiện nay, Hạt Kiểm lâm Ninh Hòa đang thực hiện các nhiệm vụ về quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng, bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp trên phạm vi thị xã Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) với tổng diện tích đất có rừng quy hoạch cho lâm nghiệp là 47.284,50 ha.

Trong đó, tập trung tham mưu cho UBND cấp xã, phường quản lý, bảo vệ diện tích rừng chưa giao, chưa cho thuê do cấp xã, phường quản lý với diện tích hơn 20.000 ha.

Giải thích về lý do xin đóng cửa 2 Trạm Kiểm lâm Ninh Phú và Ninh Sơn, ông Nguyễn Văn Thanh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Ninh Hòa cho biết vì 2 trạm này không còn phù hợp với tình hình thực tế nữa.

Theo ông Thanh, tại địa bàn Trạm Kiểm lâm Ninh Phú quản lý, hiện nay toàn bộ diện tích rừng chỉ tập trung ở khu vực Hòn Hèo và đã được UBND tỉnh Khánh Hòa thống nhất chủ trương tiếp tục giao khoán bảo vệ rừng cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa với diện tích 5.330,78 ha trên địa bàn 7 xã, phường.

Trong những năm qua, trên toàn khu vực rừng đã giao khoán cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa quản lý đơn vị đã thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng. Do vậy, không xảy ra các tình trạng phá rừng, cháy rừng trên khu vực đã giao khoán.

Còn tại địa bàn Trạm Kiểm lâm Ninh Sơn quản lý, toàn bộ diện tích rừng chỉ tập trung ở khu vực hồ Đá Bàn. Tại khu vực này, diện tích rừng tự nhiên chỉ còn 9,36 ha được quy hoạch rừng sản xuất.

Hiện nay, diện tích này là rừng chưa giao, chưa cho thuê; đang được giao cho UBND xã Ninh Sơn quản lý. Toàn bộ diện tích rừng còn lại trên địa bàn xã Ninh Sơn đã được nhà nước giao cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa quản lý.

“Hiện nay, Hạt Kiểm lâm Ninh Hòa có 4 Trạm Kiểm lâm địa bàn, văn phòng Hạt Kiểm lâm và các bộ phận nghiệp vụ khác. Thế nhưng, biên chế hiện nay chỉ có 14 người và có 3 lao động hợp đồng (bảo vệ, tạp vụ, lái xe).

Theo chỉ tiêu biên chế của Chi cục Kiểm lâm phân bổ năm 2022 là 21 biên chế thì lực lượng công chức kiểm lâm hiện tại của Hạt Kiểm lâm Ninh Hòa thiếu 4 biên chế.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Khánh Hòa đang xem xét tình hình thực tế tại các huyện khác để cân đối, sắp xếp và bố trí nhân sự phù hợp theo chỉ tiêu biên chế cho Hạt Kiểm lâm Ninh Hòa. Tuy nhiên, không phải chúng tôi xin đóng cửa trạm vì thiếu nhân lực mà vì 2 trạm này không còn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ hiện tại nữa”, ông Thanh cho biết.

Phối hợp với các xã, phường trong công tác quản lý, bảo vệ rừng

Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Ninh Hòa cho biết đơn vị thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ quy định về kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng.

Trong đó có việc thực hiện việc quản lý, chỉ đạo hoạt động của Trạm Kiểm lâm và kiểm lâm làm việc tại địa bàn. Bên cạnh đó, thực hiện các nhiệm vụ tham mưu giúp đỡ chủ tịch UBND cấp xã tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật chương trình, kế hoạch, phương án về quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng, bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp.

Cũng theo lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Ninh Hòa, hiện nay trên địa bàn thị xã Ninh Hòa có 27 xã, phường thì đơn vị đã có quyết định phân công công chức kiểm lâm phụ trách địa bàn đầy đủ ở tất cả các xã, phường; không bỏ trống bất kỳ địa bàn nào. Đến nay, công tác tham mưu của kiểm lâm địa bàn đến UBND cấp xã, phường trên địa bàn thị xã Ninh Hòa vẫn thực hiện tốt.

Theo Hạt Kiểm lâm Ninh Hòa, đơn vị đã phân công công chức kiểm lâm phụ trách ở tất cả 27 xã, phường trên địa bàn thị xã Ninh Hòa.

“Việc đóng cửa Trạm Kiểm lâm Ninh Phú và Trạm Kiểm lâm Ninh Sơn nếu được thống nhất cũng không gây ảnh hưởng đến công tác tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, đảm bảo chấp hành pháp luật về Luật Lâm nghiệp trên phạm vi địa bàn được giao quản lý.

Ngoài ra, việc tập trung công chức kiểm lâm về văn phòng Hạt sẽ giúp việc tổ chức điều hành có hiệu quả hơn, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát lâm sản, kiểm tra rừng tận gốc, tận cội.

Đồng thời, kiểm tra, giám sát việc quản lý, bảo vệ rừng đối với các đơn vị chủ rừng; tham mưu, phối hợp tốt hơn với UBND cấp xã thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, đặc biệt đối với diện tích rừng chưa giao, chưa cho thuê do UBND cấp xã quản lý” – ông Thanh cho hay.

Nếu chủ trương giải thể 2 trạm được chấp nhận thì Hạt Kiểm lâm Ninh Hòa vẫn duy trì phân công công chức kiểm lâm địa bàn xuống các địa bàn do 2 Trạm Kiểm lâm Ninh Phú và Ninh Sơn đang quản lý để thực hiện các nhiệm vụ tham mưu, giúp chủ tịch UBND cấp xã tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch phương án về quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng, bảo đảm chấp hành luật về lâm nghiệp.

Châu Tường

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/khanh-hoa-xin-dong-2-tram-kiem-lam-tai-ninh-hoa-vi-khong-con-phu-hop-a553000.html