Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Một Văn Miếu cho các tiến sỹ Việt Nam đương đại

Gốc

Hanoinet - Dự án xây dựng Trung tâm nghiên cứu bảo tồn di sản tiến sỹ Việt Nam do các giáo sư tiến sỹ hàng đầu của Việt Nam đứng ra phụ trách chuyên môn và cố vấn, bắt đầu khởi động.

Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=22&NewsId=98451