Việc Bộ Giao thông Vận tải tổ chức thi tuyển tổng cục trưởng là một tín hiệu đáng mừng trong việc đổi mới thể chế tuyển dụng nhân sự tại Việt Nam - ông Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ - nhận định với PV Lao Động. Lý do, bởi chức vụ này không chỉ mang tính chất quản lý nhà nước bình thường, mà còn đòi hỏi một nhà chuyên môn trong lĩnh vực đó.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội Vụ Thang Văn Phúc (ảnh: Tiền phong).

“Rõ ràng, việc công khai, minh bạch để tuyển chọn đúng người đúng việc, hay đưa người giỏi, người tài vào vị trí lãnh đạo, quản lý là điều rất được mong đợi” - ông Thang Văn Phúc đánh giá. Nói về chuyện thi tuyển công chức, ông Phúc cho rằng: Chúng ta cần khuyến khích hình thức, thể chế nhân sự mới này, dù thế giới đã làm từ lâu.

Chúng ta phải làm và rút kinh nghiệm dần, để những người có năng lực hơn sẽ tự tin tham gia thi tuyển. Vì nhiều khi, có những người giỏi thật trong ngành đó, nhưng họ không tham gia, vì chưa tin lắm vào thi tuyển.

- Ông đề cập vấn đề người giỏi chưa tin vào việc thi tuyển cán bộ. Làm sao để thuyết phục được họ, thưa ông?

- Mấy chục năm nay, cơ chế nhân sự của ta vẫn là “Đảng cử, dân bầu”. Có những cái tốt, nhưng có những mặt chưa được như mong muốn trong việc tạo dựng một đội ngũ cán bộ tương xứng với công việc, tương xứng với tài năng của họ. Vấn đề người giởi chưa tin vào việc thi tuyển, đây là một vấn đề. Họ chưa tin, nên ta phải làm để họ tin. Đây là lý do ta cần phải làm thử, trước khi tiến tới làm đại trà, để dần dần tự thực tế sẽ thuyết phục.

Nếu thi tuyển rõ ràng, minh bạch thực sự, chắn chắn sẽ gây dựng được lòng tin và thu hút được những người có năng lực tham gia vào cuộc tuyển chọn cạnh tranh đó. Đây là yếu tố cực kỳ quan trọng, để trấn an dư luận về việc chạy chức, chạy quyền.

- Theo ông, thách thức lớn nhất trong thi tuyển công khai cán bộ cấp cao là gì: Thu hút được người tài ứng cử, hay siết chặt thủ tục để tránh tiêu cực?

- Phải làm được cả hai cùng lúc. Cái đích của chúng ta là tuyển chọn được người tài, người thực. Nhưng thực trạng của ta có chuyện đó (tiêu cực - PV). Vì vậy, ta phải bắn một mũi tên thực hiện 2 mục đích, để tạo dựng lòng tin.

- Hiện Bộ GTVT đã đi đầu trong việc tuyển công khai tổng cục trưởng. Liệu quy trình này có được mở rộng đến cấp thứ trưởng, thưa ông?

- Về ý tưởng lâu dài, ta sẽ mở rộng việc thi tuyển đến cấp thứ trưởng. Ở các quốc gia khác, thứ trưởng là một nhà chuyên môn, quản lý trực tiếp và tất cả những chức danh có tính chất chuyên nghiệp, kỹ thuật đều phải tham gia tuyển chọn; còn bộ trưởng mới là nhà chính trị, được bổ nhiệm.

Để đi được đến đó, chắc cũng còn phải dài dài. Trong lộ trình 2011-2020 về cải cách hành chính, mới chỉ đề cập ở cấp vụ, cục, chứ chưa đến cấp thứ trưởng. Chúng ta phải làm từ thấp lên cao. Từ trưởng phòng đến giám đốc sở, vụ phó, vụ trưởng rồi đến cục trưởng và tổng cục trưởng.

Dựa trên cơ sở những kinh nghiệm thực tiễn đã thu được, ta có thể đẩy tới nhanh hơn trong việc thi tuyển thứ trưởng; vì đây là việc làm thiết thực và hiệu quả thì ta nên làm.

Xin cảm ơn ông!