Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Quân chủng Phòng không - Không quân đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đối với Hạ sỹ quan, Binh sỹ (HSQ, BS) là nội dung quan trọng, được các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân (PK - KQ) tập trung triển khai thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả.

Trong những năm qua, tình hình thế giới, khu vực và đặc biệt là tình hình Biển Đông có nhiều diễn biến phức tạp. Nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, huấn luyện và bảo đảm an toàn bay đặt ra rất nặng nề, trong khi các đơn vị của Quân chủng đóng quân trên địa bàn rộng, gần các thành phố lớn, các trung tâm kinh tế - chính trị của đất nước, tập trung đông dân cư, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội diễn biến khá phức tạp, tác động không nhỏ đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị trong Quân chủng nói chung, công tác chấp hành kỷ luật, pháp luật của cán bộ, chiến sĩ nói riêng.

Trước tình hình trên, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan đơn vị tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”, tạo tiền đề vững chắc để hoàn thành nhiệm vụ trên các mặt công tác; trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đối với Hạ sỹ quan, Binh sỹ (HSQ, BS) là nội dung quan trọng, được các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng tập trung triển khai thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả.

Hội thi kiến thức pháp luật, kỷ luật của Sư đoàn Phòng không 377

Hội thi kiến thức pháp luật, kỷ luật của Sư đoàn Phòng không 377

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung nâng cao ý thức, văn hóa pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ. Ngay từ khi triển khai nhiệm vụ đầu năm, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là một nội dung quan trọng trong hoạt động lãnh đạo, xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, hình thức, thời gian, đối tượng tuyên truyền giáo dục; gắn công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng.

Cục Chính trị đã giao cho Phòng Tuyên huấn phối hợp cùng các cơ quan chức năng như bảo vệ - an ninh, Viện Kiểm sát, Điều tra hình sự biên soạn các chuyên đề giáo dục pháp luật đưa vào chương trình huấn luyện chính trị trong năm với nội dung cụ thể, thiết thực phù hợp với nhóm đối tượng HSQ, BS, trong đó chú trọng tới xây dựng niềm tin, động lực trong thực hiện nghĩa vụ quân sự, thấy được vai trò, trách nhiệm của bản thân trong xây dựng đơn vị; ý nghĩa, giá trị của mỗi cá nhân khi góp một phần công sức trong xây dựng đơn vị và xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy.

Đồng thời các cơ quan, đơn vị thường xuyên kiện toàn Hội đồng phổ biến, giáo dục, pháp luật; các tổ tư vấn tâm lý - sức khỏe - pháp luật, lựa chọn đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên là những cán bộ có hiểu biết sâu về pháp luật, uy tín cao trong đơn vị, có kinh nghiệm thực tiễn và phương pháp sư phạm phù hợp, đáp ứng yêu cầu công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng.

Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém và xác định phương hướng, biện pháp thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đi vào chiều sâu, hiệu quả. Thường xuyên có sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng với địa phương trên các địa bàn đóng quân tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ báo cáo viên kiêm nhiệm tại đơn vị theo phân cấp, tạo điều kiện để đội ngũ này học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ như: cử đi đào tạo dài hạn, tham gia học các lớp ngắn hạn bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành, thông qua các buổi tập huấn pháp luật, dự các hội thảo chuyên đề pháp luật.

Một giải pháp quan trọng khác là Quân chủng luôn khuyến khích các cơ quan, đơn vị đổi mới, làm phong phú các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh vai trò trách nhiệm của cơ quan chính trị và Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật của đơn vị. Đồng thời, phát huy tinh thần trách nhiệm của mọi quân nhân trong viết bài, đưa tin về chuyên đề phổ biến, giáo dục pháp luật.

Cơ quan chính trị và Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật phải có trách nhiệm kiểm duyệt nội dung trước khi đưa lên truyền thanh nội bộ. Chú trọng nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của tủ sách pháp luật, ngoài số lượng sách pháp luật trên cấp, các đơn vị thông qua hoạt động Ngày sách Việt Nam (21/4) đẩy mạnh xây dựng văn hóa đọc kết hợp vận động đóng góp xây dựng tủ sách pháp luật, phát huy tinh thần trách nhiệm của mọi quân nhân tham gia đóng góp “mỗi quân nhân góp một đầu sách pháp luật”.

Đối với các chuyên đề pháp luật, các đơn vị đưa vào kế hoạch huấn luyện chung, còn các nội dung cần quán triệt nhanh như thông báo tình hình chấp hành kỷ luật Quân đội và đảm bảo an toàn giao thông, các văn bản pháp luật mới được ban hành được kết hợp quán triệt trong các buổi chào cờ, thông báo chính trị - thời sự, trong sinh hoạt thường xuyên.

Phát huy tốt hoạt động dân chủ ở cơ sở, từng đơn vị đều có “Hòm thư góp ý”, duy trì thường xuyên chế độ, nền nếp thông báo thời sự, sinh hoạt chính trị - tư tưởng; nâng cao hiệu quả hoạt động của “Tổ tư vấn tâm lý - sức khỏe - pháp luật”; mô hình “Mỗi tuần một điều luật”, “Thi tìm hiểu kiến thức pháp luật” gắn với hoạt động của các Câu lạc bộ chiến sĩ, sinh nhật đồng đội... Đồng thời, đa dạng hóa hình thức giáo dục pháp luật thông qua hoạt động sân khấu hóa; diễn đàn, tọa đàm với các chủ đề: “Tự hào người chiến sỹ PK - KQ”, “Thanh niên với văn hóa giao thông”, “Cán bộ sĩ quan trẻ sắt son niềm tin với Đảng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”… Phát huy khả năng, lợi thế có sẵn của mạng truyền thanh nội bộ các đơn vị, tập san của Quân chủng trong việc giáo dục pháp luật, mở chuyên mục mới, tăng thời lượng, bảo đảm chính xác về nội dung, hình thức thể hiện phong phú hấp dẫn.

Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng tập trung duy trì và xây dựng nền nếp chính quy; đổi mới lề lối làm việc, phương pháp, tác phong công tác, chấn chỉnh kịp thời những sai phạm, tạo thói quen trong thực hiện văn hóa pháp luật, ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và các chế độ quy định của đơn vị.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn yêu cầu đội ngũ cán bộ nắm chắc lý lịch quân nhân trong đơn vị theo phân cấp, chú ý các mối quan hệ xã hội. Khi tiếp nhận chiến sĩ mới, ngoài việc phối hợp cùng địa phương lựa chọn, nắm hồ sơ, lý lịch, lãnh đạo, chỉ huy các cấp còn chú ý nắm trình độ, năng lực công tác, phẩm chất đạo đức và sức khỏe, các mối quan hệ của quân nhân qua phần nhận xét đánh giá của gia đình, địa phương để quản lý chặt chẽ.

Căn cứ vào từng loại hình đơn vị, từng giai đoạn, cũng như trước những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, thời điểm nhạy cảm, như: Diễn tập, cơ động làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện bắn đạn thật, ngày lễ, Tết, thời điểm tiếp nhận chiến sĩ mới, chiến sĩ chuẩn bị ra quân... cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị nắm chắc tư tưởng bộ đội để dự báo và có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, không để nảy sinh tư tưởng, mất an toàn. Các cấp thường xuyên gặp gỡ, giáo dục quân nhân cá biệt; nắm quân nhân có hoàn cảnh gia đình khó khăn, có tính cách, hành vi, thói quen tự do, dễ vi phạm kỷ luật để có biện pháp quản lý, giáo dục cụ thể, phù hợp với từng đối tượng.

Một nhân tố rất quan trọng để công tác giáo dục phổ biến pháp luật của Quân chủng PK - KQ thành công đó là phát huy tốt vai trò các tổ chức quần chúng, HSQ, BS chiếm một số lượng lớn quân số của các đơn vị, vì vậy, phát huy tốt vai trò của các tổ chức quần chúng sẽ góp phần quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật cho HSQ, BS.

Các tổ chức quần chúng trong đơn vị đã tập trung nâng cao năng lực tuyên truyền, giáo dục, tổ chức hoạt động phong trào, phát động các phong trào thi đua xung kích, tổ chức nhiều hoạt động Văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu, kết nghĩa, tọa đàm, trao đổi để nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật cho HSQ, BS ở cơ quan, đơn vị trong toàn Quân chủng. Đồng thời phát huy trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong xây dựng môi trường văn hóa ở đơn vị, trong đó có yếu tố văn hóa pháp lý, phát huy tính tự giác, chủ động và sáng tạo của mọi quân nhân, tạo điều kiện thuận lợi để HSQ, BS tự giáo dục, rèn luyện; các hoạt động trên đã kịp thời động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, tích cực, tự giác thực hiện nhiệm vụ, yên tâm, gắn bó xây dựng đơn vị.

Những giải pháp trên đã được thực hiện đồng bộ, thống nhất trong các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức trách nhiệm trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, xây dựng nền nếp chính quy; hạn chế các vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật, nhất là những vi phạm do lỗi chủ quan. Trong những năm qua, tuyệt đại đa số cán bộ, chiến sĩ Quân chủng PK - KQ chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Quân chủng vững mạnh toàn diện, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

Đại tá Vũ Ngọc Hoàng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Đảng ủy Quân chủng PK - KQ