Tài khoản

Bạn đồng ý với việc Đăng nhập/Đăng ký từ tài khoản liên kết Zalo
Hiến hàng chục nghìn mét đất, sau chục năm vẫn không được đền bù

Hiến hàng chục nghìn mét đất, sau chục năm vẫn không được đền bù

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
Quốc Hội TV
Quảng Nam: Cử tri Thăng Bình bức xúc vì chậm cấp bìa đỏ sau tái định cư

Quảng Nam: Cử tri Thăng Bình bức xúc vì chậm cấp bìa đỏ sau tái định cư

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
Quốc Hội TV
Rà soát, giải quyết các kiến nghị về đền bù tái định cư dự án kè chống sạt lở sông Tiên

Rà soát, giải quyết các kiến nghị về đền bù tái định cư dự án kè chống sạt lở sông Tiên

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
Quốc Hội TV
ĐOÀN ĐBQH TỈNH QUẢNG NAM TIẾP XÚC CỬ TRI HUYỆN NAM GIANG

ĐOÀN ĐBQH TỈNH QUẢNG NAM TIẾP XÚC CỬ TRI HUYỆN NAM GIANG

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
Dự án nạo vét sông Cổ Cò còn chậm tiến độ đến bao giờ?

Dự án nạo vét sông Cổ Cò còn chậm tiến độ đến bao giờ?

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
Quốc Hội TV
Quảng Nam: Còn nhiều dự án treo, chậm triển khai ở thị xã Điện Bàn

Quảng Nam: Còn nhiều dự án treo, chậm triển khai ở thị xã Điện Bàn

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
Quốc Hội TV
QUẢNG NAM: CÒN NHIỀU DỰ ÁN TREO, CHẬM TRIỂN KHAI Ở THỊ XÃ ĐIỆN BÀN

QUẢNG NAM: CÒN NHIỀU DỰ ÁN TREO, CHẬM TRIỂN KHAI Ở THỊ XÃ ĐIỆN BÀN

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam tiếp xúc cử tri huyện Thăng Bình: 'Nóng' vấn đề đền bù tái định cư

Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam tiếp xúc cử tri huyện Thăng Bình: 'Nóng' vấn đề đền bù tái định cư

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
Quốc Hội TV
DỰ ÁN LUẬT VIỄN THÔNG (SỬA ĐỔI): ĐẢM BẢO TÍNH MINH BẠCH, PHÁT HUY TỐI ĐA VAI TRÒ CỦA QUỸ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH

DỰ ÁN LUẬT VIỄN THÔNG (SỬA ĐỔI): ĐẢM BẢO TÍNH MINH BẠCH, PHÁT HUY TỐI ĐA VAI TRÒ CỦA QUỸ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
Cân nhắc bổ sung ADN vào dữ liệu căn cước

Cân nhắc bổ sung ADN vào dữ liệu căn cước

Báo Người Lao Động
Tranh luận về tên gọi căn cước hay căn cước công dân

Tranh luận về tên gọi căn cước hay căn cước công dân

Báo Pháp Luật TP.HCM
Tán thành việc duy trì Quỹ dịch vụ viễn thông công ích

Tán thành việc duy trì Quỹ dịch vụ viễn thông công ích

Tạp chí Mekong Asean
Còn ý kiến khác nhau về việc đổi tên gọi Luật Căn cước công dân

Còn ý kiến khác nhau về việc đổi tên gọi Luật Căn cước công dân

Báo Người Lao Động
Lý do nhiều ĐBQH đề xuất nên đổi tên Luật Căn cước công dân thành Luật Căn cước

Lý do nhiều ĐBQH đề xuất nên đổi tên Luật Căn cước công dân thành Luật Căn cước

Báo Sức Khỏe & Đời Sống
QUY ĐỊNH RÕ NGUỒN VỐN ĐỂ TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở XÃ HỘI

QUY ĐỊNH RÕ NGUỒN VỐN ĐỂ TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở XÃ HỘI

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
Quảng Nam: Thu hồi chứng nhận đầu tư của Công ty Bách Đạt An do nợ thuế

Quảng Nam: Thu hồi chứng nhận đầu tư của Công ty Bách Đạt An do nợ thuế

Tạp chí Tài Chính Doanh Nghiệp
Đề nghị xác minh tài sản Công ty Bách Đạt An trước khi cưỡng chế thuế

Đề nghị xác minh tài sản Công ty Bách Đạt An trước khi cưỡng chế thuế

Tạp chí Tài Chính Doanh Nghiệp
Gỡ vướng trong thực hiện chính sách dân tộc thiểu số và miền núi

Gỡ vướng trong thực hiện chính sách dân tộc thiểu số và miền núi

Báo Giáo Dục & Thời Đại