Vietnam Motor Show 2020 bị hủy vì không đạt được đồng thuận

Vietnam Motor Show 2020 bị hủy vì không đạt được đồng thuận

Sau nhiều lần thay đổi thông tin, đến nay (17/7/2020), việc có tổ chức triển lãm Vietnam Motorshow (VMS)...

2 liên quan

Triển lãm Saigon Autotech & Accessories chốt lịch tổ chức vào tháng 5/2020

Triển lãm Saigon Autotech & Accessories chốt lịch tổ chức vào tháng 5/2020

Triển lãm Quốc tế lần thứ 17 về Công nghiệp Ô tô, Xe máy, Xe điện và Công nghiệp Hỗ trợ (Saigon Autotech &...

Tháng 5 sẽ diễn ra triển lãm quốc tế về công nghiệp ô tô, xe máy và xe điện

Triển lãm Quốc tế lần thứ 17 về công nghiệp ô tô, xe máy, xe điện và công nghiệp hỗ trợ (Saigon Autotech &...

Saigon Autotech & Accessories 2020 sẽ tập trung vào công nghệ và hiệu quả thương mại

Triển lãm Quốc tế lần thứ 17 về Công nghiệp Ô tô, Xe máy, Xe điện và Công nghiệp Hỗ trợ (Saigon Autotech &...

1 liên quan

AutoTech & Accessories 2019: Tạo môi trường chuyên nghiệp cho CNHT

Triển lãm Quốc tế lần thứ 16 về công nghiệp ô tô, xe máy, xe điện và công nghiệp hỗ trợ (AutoTech &...

17 liên quan

Triển lãm Autotech & Accessories Hà Nội 2019 chính thức khai mạc Nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm Autotech & Accessories 2019

Sáng nay, 4/9/2019 triển lãm Autotech & Accessories Hà Nội đã chính thức khai mạc, kết hợp tổ chức với...

6 liên quan

Triển lãm công nghiệp ô tô, xe máy, xe điện và công nghiệp hỗ trợ lần thứ 16 sẽ diễn ra tại Hà Nội

Tiếp nối thành công của các kỳ triển lãm diễn ra tại TP Hồ Chí Minh, năm nay, Triển lãm công nghiệp ô tô,...

Khai mạc triển lãm Saigon Autotech 2019

Ngày 23/5 tại TP. Hồ Chí Minh, Triển lãm Saigon AutotechAccessories 2019 do Công ty CP Hội chợ và XTTM Á...

5 liên quan

Tận dụng cơ hội phát triển ngành công nghiệp ôtô-xe máy Việt Nam

Cơ hội cho ngành công nghiệp hỗ trợ ngành ôtô-xe máy của Việt Nam còn rất nhiều dư địa để phát triển, nhưng...

6 liên quan

Tận dụng cơ hội phát triển ngành công nghiệp ôtô-xe máy Việt Nam

Cơ hội cho ngành công nghiệp hỗ trợ ngành ôtô-xe máy của Việt Nam còn rất nhiều dư địa để phát triển, nhưng...

Triển lãm Quốc tế Ô tô, Xe máy, Xe đạp điện và Công nghiệp Phụ trợ lần thứ 15

Triển lãm Quốc tế lần thứ 15 về Ô tô, Xe máy, Xe đạp điện và Công nghiệp Phụ trợ - Saigon Autotech &...

Saigon Autotech & Accessories 2019 sẽ được tổ chức trong tháng 5/2019

Triển lãm quốc tế lần thứ 15 về ô tô, xe máy, xe đạp điện và công nghiệp phụ trợ - Saigon Autotech &...