Dấu ấn 20 năm Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè

Dấu ấn 20 năm Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè

Nhìn lại chặng đường 20 năm Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc...

35 liên quan

20 năm chiến dịch thanh niên tình nguyện hè: Sức trẻ và hoài bão

20 năm chiến dịch thanh niên tình nguyện hè: Sức trẻ và hoài bão

Năm 2000, Ban Thường vụ T.Ư Đoàn phát động 'Chiến dịch Mùa hè học sinh - sinh viên tình nguyện vì cuộc sống...

8 liên quan

Lãnh đạo các nước gửi Thư chia buồn nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh từ trần

Nhận được tin nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh từ trần, Lãnh đạo các nước Nicaragua, Mông Cổ, Campuchia...

4 liên quan

Lãnh đạo các nước gửi Thư chia buồn tới lãnh đạo Việt Nam và gia quyến Đại tướng Lê Đức Anh

Lãnh đạo các nước gửi Thư chia buồn tới lãnh đạo Việt Nam và gia quyến Đại tướng Lê Đức Anh

Nhận được tin nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh từ trần, lãnh đạo các nước Ni-ca-ra-goa, Mông Cổ,...

92 liên quan

Lãnh đạo các nước chia buồn về nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh từ trần

Lãnh đạo các nước chia buồn về nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh từ trần

Nhận được tin nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh từ trần, Lãnh đạo các nước Nicaragua, Mông Cổ, Campuchia...

Lãnh đạo các nước gửi Thư chia buồn nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh từ trần

Lãnh đạo các nước gửi Thư chia buồn nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh từ trần

Nhận được tin nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh từ trần, Lãnh đạo các nước Ni-ca-ra-goa, Mông Cổ,...

46 liên quan

Phút gặp riêng giữa Đại tướng Lê Đức Anh và ông Giang Trạch Dân

Phút gặp riêng giữa Đại tướng Lê Đức Anh và ông Giang Trạch Dân

Đại tướng Lê Đức Anh viết trong hồi ký: Trước khi hội đàm, có ít phút gặp riêng giữa Tổng bí thư Giang Trạch...

2 liên quan