Những ca 'ngồi nhầm lớp' khó đỡ: Lộ căn bệnh thành tích?

Những ca 'ngồi nhầm lớp' khó đỡ: Lộ căn bệnh thành tích?

Học sinh lớp 6 đọc chưa sõi vẫn được lên lớp hay 'học sinh lớp 6 xuống lớp 1' là thực trạng ở nhiều địa phương....

16 liên quan

Sở Giáo dục Gia Lai lên tiếng vụ học sinh lớp 6 nhưng không thể đọc, viết

Sở Giáo dục Gia Lai lên tiếng vụ học sinh lớp 6 nhưng không thể đọc, viết

Nam sinh học tới lớp 6 nhưng không thể đọc, viết. Giáo viên giải thích cho học sinh lên lớp vì tình thương,...

16 liên quan

Học sinh lớp 6 đọc chưa sõi vẫn được lên lớp: Người trong cuộc nói gì?

Học sinh lớp 6 đọc chưa sõi vẫn được lên lớp: Người trong cuộc nói gì?

Theo như thông tin báo đưa, em S. (Trường THCS Lê Duẩn, xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã lên lớp...

16 liên quan

Vụ học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Cho lên lớp để khỏi bỏ học!

Vụ học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Cho lên lớp để khỏi bỏ học!

Theo các giáo viên, việc em Q.V.S (học lớp 6, ở Gia Lai) chưa đọc thông, viết thạo mà vẫn được lên lớp là...

16 liên quan

Học sinh lớp 6… đọc còn phải đánh vần

Học sinh lớp 6… đọc còn phải đánh vần

Điều khó tin khi học sinh S đã lên lớp 6 (Trường THCS Lê Duẩn, xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê) nhưng khả năng đọc...

16 liên quan

Học sinh lớp 6… đọc còn phải đánh vần

Học sinh lớp 6… đọc còn phải đánh vần

Điều khó tin khi học sinh S đã lên lớp 6 (Trường THCS Lê Duẩn, xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê) nhưng khả năng đọc...

16 liên quan

Học lớp 6 nhưng không thể đọc, viết

Học lớp 6 nhưng không thể đọc, viết

Một nam sinh đã học tới lớp 6 nhưng không thể đọc, viết. Giáo viên giải thích cho em lên lớp vì tình thương,...

16 liên quan