BIDV đạt giải 'Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu' 3 năm liên tiếp

BIDV đạt giải 'Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu' 3 năm liên tiếp

Ngày 28/11/2018 tại TP Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ Diễn đàn Ngân hàng Bán lẻ 2018 do Hiệp hội Ngân hàng Việt...

51 liên quan

BIDV- Ngân hàng đầu tiên đạt giải 'Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu' 3 năm liên tiếp

BIDV- Ngân hàng đầu tiên đạt giải 'Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu' 3 năm liên tiếp

Việc giành được các giải thưởng uy tín là sự ghi nhận những nỗ lực của BIDV trong chặng đường 10 năm tập trung...

81 liên quan

BIDV 3 năm liên tiếp là 'Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu'

BIDV 3 năm liên tiếp là 'Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu'

Ngày 28/11/2018 tại TPHCM, trong khuôn khổ Diễn đàn Ngân hàng Bán lẻ 2018 (Vietnam Retail Banking Forum 2018)...

34 liên quan

BIDV năm thứ 3 đạt giải thưởng 'Ngân hàng Bán lẻ tiêu biểu'

BIDV năm thứ 3 đạt giải thưởng 'Ngân hàng Bán lẻ tiêu biểu'

Ngày 28/11/2018, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã được trao giải thưởng...

82 liên quan

BIDV - Ngân hàng đầu tiên đạt giải 'Ngân hàng Bán lẻ Tiêu biểu' 3 năm liên tiếp

BIDV - Ngân hàng đầu tiên đạt giải 'Ngân hàng Bán lẻ Tiêu biểu' 3 năm liên tiếp

Ngày 28/11/2018 tại Tp. Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ Diễn đàn Ngân hàng Bán lẻ 2018 (Vietnam Retail Banking...

82 liên quan

BIDV - Ngân hàng đầu tiên đạt giải 'Ngân hàng Bán lẻ Tiêu biểu' 3 năm liên tiếp

BIDV - Ngân hàng đầu tiên đạt giải 'Ngân hàng Bán lẻ Tiêu biểu' 3 năm liên tiếp

Ngày 28/11/2018 tại TP.Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ Diễn đàn Ngân hàng Bán lẻ 2018 (Vietnam Retail Banking...

51 liên quan