Thu hồi toàn bộ sản phẩm Cốm Lactofamin Plus của Dược phẩm quốc tế USA

Thu hồi toàn bộ sản phẩm Cốm Lactofamin Plus của Dược phẩm quốc tế USA

Cục ATTP yêu cầu ngừng lưu thông và thu hồi sản phẩm bảo vệ sức khỏe Cốm Lactofamin Plus của Công ty CP Dược...

4 liên quan

Thu hồi toàn bộ sản phẩm JETCUMIN PLUS của Dược phẩm quốc tế Nacophar

Thu hồi toàn bộ sản phẩm JETCUMIN PLUS của Dược phẩm quốc tế Nacophar

Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế ban hành Quyết định thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản...

4 liên quan

Thu hồi hàng loạt thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Công ty Hoa Thiên Phú

Mới đây, Cục ATTP Bộ Y tế đã ban hành Quyết định thu hồi Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố; yêu cầu dừng...

5 liên quan

Hàng loạt sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe bị thu hồi giấy phép

Cục An toàn thực phẩm đã ban hành các quyết định thu hồi hàng loạt giấy phép của sản phẩm thực phẩm bảo vệ...

235 liên quan

Công ty CP Dược Vật tư Y tế Hải Dương: Sản phẩm liên tiếp bị buộc thu hồi và đình chỉ sản xuất

186 liên quan

Thực phẩm BVSK Bambio có đang quảng cáo sai phép?

235 liên quan