Gió mùa về giúp chất lượng không khí Hà Nội tốt hơn

Gió mùa về giúp chất lượng không khí Hà Nội tốt hơn

Chiều 18/9, Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở TN&MT Hà Nội) cho biết, chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong...

326 liên quan

Chất lượng không khí Hà Nội ngày 17/9: Nhiều khu vực ở mức trung bình

Chất lượng không khí Hà Nội ngày 17/9: Nhiều khu vực ở mức trung bình

Chiều 17/9, Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội cho biết, chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong ngày (24 giờ...

326 liên quan

Chất lượng không khí Hà Nội ngày 15/9 đạt mức tốt ở nhiều khu vực

Chiều 15/9, Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở TN&MT Hà Nội) cho biết, chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong...

326 liên quan

Chất lượng không khí Hà Nội trong tuần: Có xu hướng tốt lên

Chất lượng không khí (CLKK) trên địa bàn TP Hà Nội trong tuần này có xu hướng cải thiện hơn so với tuần...

326 liên quan

Chất lượng không khí Hà Nội ngày 11/9: Đa phần ở mức trung bình

Chiêù11/9, Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội cho biết, chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong ngày (24 giờ...

326 liên quan

Chất lượng không khí Hà Nội ngày 9/9: Duy trì ở mức trung bình

Chiều 9/9, Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội cho biết, chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong ngày (24h gần...

326 liên quan

Chất lượng không khí Hà Nội ngày 8/9: Đa phần ở mức trung bình

Chiều 8/9, Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội cho biết, chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong ngày (24h gần...

326 liên quan

Chất lượng không khí Hà Nội ngày 7/9: Đa phần ở mức tốt

Chiều 7/9, Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội cho biết, chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong ngày (24 giờ...

326 liên quan

Chất lượng không khí Hà Nội ngày 6/9: Duy trì ở mức trung bình

Chiều 6/9, Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở TN&MT Hà Nội) cho biết, chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong...

326 liên quan

Chất lượng không khí Hà Nội ngày 6/9 ở mức trung bình

Theo đại diện Chi cục Bảo vệ Môi trường, với chất lượng không khí (CLKK) như hôm nay (6/9) không gây ảnh...

326 liên quan

Chất lượng không khí Hà Nội có xu hướng xấu hơn tuần trước

Chất lượng không khí (CLKK) trên địa bàn TP Hà Nội trong tuần này có xu hướng xấu hơn so với tuần trước đó....

326 liên quan

Chất lượng không khí Hà Nội ngày 5/9: Đa phần ở mức trung bình

Chiều 5/9, Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở TN&MT Hà Nội) cho biết, chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong...

326 liên quan

Chất lượng không khí Hà Nội ngày 4/9: Một số khu vực ở mức kém

Chiều 4/9, Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội cho biết, chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong ngày (24 giờ...

326 liên quan

Chất lượng không khí Hà Nội ngày 3/9: Chuyển biến tích cực

Chiều 3/9, Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở TN&MT Hà Nội) cho biết, chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong...

326 liên quan

Chất lượng không khí Hà Nội ngày 2/9: Nhiều khu vực ở mức kém

Chiều 2/9, Chi cục Bảo vệ Môi trường cho biết, chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong ngày (24 giờ gần...

326 liên quan

Chất lượng không khí Hà Nội ngày 2/9: Một số khu vực ở mức kém và xấu

Theo báo cáo nhanh của Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội, kết quả quan trắc tại 35 trạm trên địa bàn TP Hà...

326 liên quan

Hà Nội tái ô nhiễm không khí, cẩn trọng khi ra đường

Chất lượng không khí tại các điểm đo ở Hà Nội sau một thời gian được cải thiện đang có dấu hiệu đi xuống....

135 liên quan

Chất lượng không khí Hà Nội ngày 1/9: Duy trì ở mức trung bình

Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở TN&MT Hà Nội) cho biết, chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong ngày (24h gần...

326 liên quan

Chất lượng không khí Hà Nội ngày 31/8: Đa phần ở mức trung bình

Chiều 31/8, Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở TN&MT Hà Nội) cho biết, chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong...

326 liên quan

Chất lượng không khí Hà Nội trong tuần có xu hướng xấu hơn

Chất lượng không khí (CLKK) trên địa bàn TP Hà Nội trong tuần vừa qua có xu hướng xấu hơn so tuần trước, có...

326 liên quan

Chất lượng không khí Hà Nội ngày 27/8: Đa phần ở mức trung bình

Chiều 27/8, Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở TN&MT Hà Nội) cho biết, chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong...

326 liên quan

Chất lượng không khí Hà Nội sáng 27/8: Đột ngột giảm mạnh

Sáng 27/8, chỉ số chất lượng không khí (CLKK) trên địa bàn TP Hà Nội giảm mạnh so với cùng thời điểm những...

326 liên quan

Chất lượng không khí Hà Nội ngày 26/8: Duy trì ở mức tốt

Chiều 26/8, Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở TN&MT Hà Nội) cho biết, chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong...

326 liên quan

Chất lượng không khí Hà Nội ngày 25/8: Đa phần ở mức tốt và trung bình

Chiều 25/8, Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội cho biết, chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong ngày (24h...

326 liên quan

Chất lượng không khí Hà Nội ngày 24/8: Đa phần ở mức tốt

Chiều 24/8, Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở TN&MT Hà Nội) cho biết, chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong...

326 liên quan

Hà Nội: Chất lượng không khí trong tuần thường xuyên ở mức tốt

Chất lượng không khí (CLKK) trên địa bàn TP Hà Nội trong tuần này khá tương đồng so với tuần trước đó. Đa...

326 liên quan

Chất lượng không khí Hà Nội ngày 20/8: Xuất hiện chỉ số kém

Chiều 20/8, Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở TN&MT Hà Nội) cho biết, chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong...

326 liên quan

Chất lượng không khí Hà Nội ngày 19/8: Ở mức tốt và trung bình

Chiều 19/8, Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở TN&MT Hà Nội) cho biết, chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong...

326 liên quan

Chất lượng không khí Hà Nội ngày 18/8: Mưa liên tiếp giúp duy trì mức tốt

Chiều 18/8, Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở TN&MT Hà Nội) cho biết, chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong...

326 liên quan

Chất lượng không khí Hà Nội ngày 17/8: Duy trì ở mức tốt

Chiều 17/8, Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở TN&MT Hà Nội) cho biết, chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong...

326 liên quan

Chất lượng không khí Hà Nội ngày 16/8: Đa phần ở mức tốt và trung bình

Chiều 16/8, Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở TN&MT Hà Nội) cho biết, chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong...

326 liên quan

Chất lượng không khí Hà Nội trong tuần ổn định

Chất lượng không khí (CLKK) trên địa bàn TP Hà Nội trong tuần này có xu hướng ổn định như tuần trước, chủ...

326 liên quan

Chất lượng không khí Hà Nội ngày 14/8: 8/10 khu vực ở mức tốt

Chiều 14/8, Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở TN&MT Hà Nội) cho biết, chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong...

326 liên quan

Chất lượng không khí Hà Nội ngày 12/8: Đa phần duy trì ở mức tốt

Chiều 12/8, Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở TN&MT Hà Nội) cho biết, chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong...

326 liên quan

Chất lượng không khí Hà Nội ngày 11/8: Đa phần ở mức tốt

Chiều 11/8, Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở TN&MT Hà Nội) cho biết, chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong...

326 liên quan

Chất lượng không khí Hà Nội ngày 9/8: Vẫn duy trì ở mức tốt

Chiều 9/8, Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở TN&MT Hà Nội) cho biết, chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong...

326 liên quan

Chất lượng không khí Hà Nội trong tuần thay đổi tích cực

Chất lượng không khí (CLKK) trên địa bàn TP Hà Nội trong tuần thay đổi rất tích cực, chỉ xuất hiện những...

326 liên quan

Chất lượng không khí Hà Nội ngày 6/8: Đa phần ở mức tốt

Chiều 6/8, Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở TN&MT Hà Nội) cho biết, chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong...

326 liên quan

Chất lượng không khí Hà Nội ngày 5/8: Duy trì ở mức tốt và trung bình

Chiều 5/8, Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở TN&MT Hà Nội) cho biết, chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong...

326 liên quan

Không khí Hà Nội ô nhiễm nghiêm trọng

Hà Nội từ ngày 27/7 đến nay, theo ứng dụng chất lượng không khí PAMAir, chỉ số AQI đo tại nhiều nơi vượt...

326 liên quan

Chất lượng không khí Hà Nội ngày 4/8: Đa phần ở mức tốt và trung bình

Chiều 4/8, Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở TN&MT Hà Nội) cho biết, chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong...

326 liên quan

Chất lượng không khí Hà Nội ngày 3/8 duy trì ở mức tốt

Chiều 3/8, Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở TN&MT Hà Nội) cho biết, chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong...

326 liên quan

Chất lượng không khí Hà Nội ngày 2/8: Đa phần ở mức tốt

Chiều 2/8, Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở TN&MT Hà Nội) cho biết, chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong...

326 liên quan

Chất lượng không khí Hà Nội trong tuần có xu hướng xấu hơn

Chất lượng không khí (CLKK) trên địa bàn TP Hà Nội trong tuần này có xu hướng xấu hơn so với tuần trước. Số...

326 liên quan

Chất lượng không khí Hà Nội ngày 31/7: Không gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân

Chiều 31/7, Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở TN&MT Hà Nội) cho biết, chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong...

326 liên quan

Chất lượng không khí Hà Nội ngày 30/7: Duy trì ở mức trung bình

Chiều 30/7, Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở TN&MT Hà Nội) cho biết, chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong...

326 liên quan

Cải thiện chất lượng không khí tại Hà Nội: Phải kiểm kê được nguồn phát thải

Nhiều năm trở lại đây, TP Hà Nội đã đẩy mạnh đầu tư trong công tác kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trường....

326 liên quan

Chất lượng không khí Hà Nội ngày 29/7: Đa phần ở mức trung bình

Chiều 29/7, Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội cho biết, chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong ngày (24h...

326 liên quan

Cải thiện chất lượng không khí Hà Nội: Cập nhật nghiên cứu và giải pháp

Chiều 28/7, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Hà Nội phối hợp Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ, Trung...

326 liên quan

Chất lượng không khí Hà Nội ngày 28/7: Đa phần ở mức xấu và kém

Chiều 28/7, Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở TN&MT Hà Nội) cho biết, chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong...

326 liên quan

Hà Nội: Nồng độ bụi tăng cao trong sáng 28/7

Theo báo cáo của Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở TN&MT Hà Nội ) sáng 28/7, chỉ số CLKK - AQI tại các điểm...

326 liên quan

Nguyên nhân khiến không khí Hà Nội ô nhiễm nhất thế giới trong sáng 28/7

Phát thải cục bộ, điều kiện khí tượng và các chất ô nhiễm được vận chuyển từ vùng lân cận khiến không khí...

326 liên quan

Chất lượng không khí Hà Nội ngày 27/7: Đa phần ở mức tốt

Chiều 27/7, Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở TN&MT Hà Nội) cho biết, chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong...

326 liên quan

Chất lượng không khí Hà Nội ngày 26/7: Duy trì ở mức tốt

Chiều 26/7, Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở TN&MT Hà Nội) cho biết, chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong...

326 liên quan

Chất lượng không khí Hà Nội trong tuần có xu hướng tích cực hơn

Chất lượng không khí (CLKK) trên địa bàn TP Hà Nội trong tuần này có xu hướng tích cực hơn so với tuần...

326 liên quan

Chất lượng không khí Hà Nội ngày 24/7: Nhiều khu vực ở mức tốt

Chiều 24/7, Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở TN&MT Hà Nội) cho biết, chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong...

326 liên quan

Chất lượng không khí Hà Nội ngày 23/7 duy trì ở mức tốt

Chiều 23/7, Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở TN&MT Hà Nội) cho biết, chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong...

326 liên quan

Chất lượng không khí Hà Nội ngày 22/7 vẫn ở mức tốt

Chiều 22/7, Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở TN&MT Hà Nội) cho biết, chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong...

326 liên quan

Chất lượng không khí Hà Nội ngày 21/7 tiếp tục duy trì ở mức tốt

Chiều 21/7, Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội cho biết, chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong ngày (24 giờ...

326 liên quan

Chất lượng không khí Hà Nội trong tuần: Đa phần ở mức trung bình

Chất lượng không khí (CLKK) trên địa bàn TP Hà Nội trong tuần này có xu hướng xấu đi so với tuần trước đó,...

326 liên quan

Chất lượng không khí Hà Nội ngày 19/7 ở mức tốt và trung bình

Chiều 19/7, Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở TN&MT Hà Nội) cho biết, chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong...

326 liên quan

Hiệu quả kép khi tưới nước rửa đường

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu Sở Xây dựng và các quận, huyện, thị xã tiếp tục thực hiện tưới nước...

60 liên quan

Chất lượng không khí Hà Nội ngày 16/7 duy trì ở mức tốt

Chiều 16/7, Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở TN&MT Hà Nội) cho biết, chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong...

326 liên quan

Chất lượng không khí Hà Nội ngày 15/7: Đa phần ở mức trung bình

Chiều 15/7, Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở TN&MT Hà Nội) cho biết, chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong...

326 liên quan

Chất lượng không khí Hà Nội ngày 14/7 đa phần ở mức tốt

Chiều 14/7, Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở TN&MT Hà Nội) cho biết, chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong...

326 liên quan

Chất lượng không khí Hà Nội ngày 13/7 đa phần ở mức trung bình

Chiều 13/7, Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở TN&MT Hà Nội) cho biết, chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong...

326 liên quan

Lưu lượng giao thông tăng nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng không khí Hà Nội

Chất lượng không khí (CLKK) trên địa bàn TP Hà Nội trong tuần vừa qua có xu hướng tốt hơn tuần trước đó....

326 liên quan

Chất lượng không khí Hà Nội ngày 10/7: Đa phần ở mức tốt

Chiều 10/7, Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở TN&MT Hà Nội) cho biết, chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong...

326 liên quan

Chất lượng không khí Hà Nội ngày 9/7 vẫn duy trì ở mức tốt

Chiều 9/7, Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở TN&MT Hà Nội) cho biết, chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong...

326 liên quan

Chất lượng không khí Hà Nội ngày 8/7: Đa phần đạt mức tốt

Chiều 8/7, Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội cho biết, chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong ngày (24h gần...

326 liên quan

Chất lượng không khí Hà Nội trong tuần tiếp tục được cải thiện

Chất lượng không khí (CLKK) trên địa bàn TP Hà Nội trong tuần qua có xu hướng tốt như tuần trước đó. Tất cả...

326 liên quan

Chất lượng không khí Hà Nội ngày 4/7 đa phần đạt mức tốt

Chiều 4/7, Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở TN&MT Hà Nội) cho biết, chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong...

326 liên quan

Chất lượng không khí Hà Nội ngày 3/7 vẫn duy trì ở mức tốt

Chiều 3/7, Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở TN&MT Hà Nội) cho biết, chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong...

326 liên quan

Chất lượng không khí Hà Nội ngày 2/7: Đa phần ở mức tốt

Chiều 2/7, Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội cho biết, chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong ngày (24h gần...

326 liên quan

Chất lượng không khí Hà Nội ngày 1/7: Đa phần ở mức trung bình

Chiều 1/7, Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội cho biết, chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong ngày (24h gần...

326 liên quan

Chất lượng không khí Hà Nội ngày 28/6 vẫn duy trì ở mức tốt

Chiều 28/6, Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở TN&MT Hà Nội) cho biết, chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong...

326 liên quan

Chất lượng không khí Hà Nội trong tuần có xu hướng tốt lên

Chất lượng không khí (CLKK) trên địa bàn TP Hà Nội trong tuần vừa qua tiếp tục có những dấu hiệu tích cực...

326 liên quan

Chất lượng không khí Hà Nội ngày 27/6: Đa phần ở mức tốt

Chiều 27/6, Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở TN&MT Hà Nội) cho biết, chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong...

326 liên quan

Chất lượng không khí Hà Nội ngày 26/6: Đa phần ở mức trung bình

Chiều 26/6, Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở TN&MT Hà Nội) cho biết, chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong...

326 liên quan