Thanh niên hiến kế chống biến đổi khí hậu

Thanh niên hiến kế chống biến đổi khí hậu

Ngày 3/11, tại Hà Nội, Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), Bộ Kế hoạch & Đầu tư (MPI) và Trung ương Đoàn TNCS Hồ...

72 liên quan

Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu tại các đô thị

Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu tại các đô thị

Ngày 31/10, tại Hà Nội, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Tài nguyên và Môi trường) phối hợp với Chương trình định...

72 liên quan

Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về công tác nhân quyền và thông tin đối ngoại

Sáng 25-10, tại Hà Nội, Cục Thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị cung cấp thông...

1 liên quan

Các nước EU nhất trí mức cắt giảm khí thải CO2 đối với xe ô tô

Các nước EU nhất trí mức cắt giảm khí thải CO2 đối với xe ô tô

Các Bộ trưởng Môi trường của các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) ngày 9/10 đã nhất trí mức cắt giảm...

28 liên quan

Các bộ trưởng EU nhất trí về mức cắt giảm khí thải xe ô tô

Các bộ trưởng EU nhất trí về mức cắt giảm khí thải xe ô tô

Sau 13 giờ tranh luận căng thẳng, các Bộ trưởng Môi trường của các nước thành viên Liên minh châu Âu ngày...

1 liên quan

Việt Nam cần làm gì để thực hiện cam kết cắt giảm 9% khí nhà kính?

Việt Nam cần làm gì để thực hiện cam kết cắt giảm 9% khí nhà kính?

Việt Nam, thông qua bản cập nhật NDC, cần thể hiện cam kết và hành động vì khí hậu tham vọng hơn, để hiện...

72 liên quan