Kho bạc Nhà nước Bình Dương: Giải ngân nhanh vốn đầu tư công, không xem nhẹ hậu kiểm

Kho bạc Nhà nước Bình Dương: Giải ngân nhanh vốn đầu tư công, không xem nhẹ hậu kiểm

Đại diện Trường ĐH Mở TPHCM đảm nhận nhiệm vụ Chủ nhiệm CLB Giáo dục mở Việt Nam

Đại diện Trường ĐH Mở TPHCM đảm nhận nhiệm vụ Chủ nhiệm CLB Giáo dục mở Việt Nam

Muốn hòa nhịp vào cuộc CMCN 4.0, Việt Nam cần chú trọng tăng tỷ lệ nhập học ĐH

Muốn hòa nhịp vào cuộc CMCN 4.0, Việt Nam cần chú trọng tăng tỷ lệ nhập học ĐH

Tuyển sinh ngành sư phạm: Mừng đầu vào cao, lo đầu ra khó?

Tuyển sinh ngành sư phạm: Mừng đầu vào cao, lo đầu ra khó?

Khởi sắc thị trường xuất khẩu lao động phía Nam

Khởi sắc thị trường xuất khẩu lao động phía Nam

ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Từ dối trá trong đào tạo y dược, cần xem lại quản lý hệ thống trường cao đẳng

Từ dối trá trong đào tạo y dược, cần xem lại quản lý hệ thống trường cao đẳng

Tham gia thi tuyển dù đỗ nhưng nhiều thầy cô quyết không chọn theo nghề, vì sao?

Tham gia thi tuyển dù đỗ nhưng nhiều thầy cô quyết không chọn theo nghề, vì sao?

Quy định học phí cần căn cứ vào mức thu nhập trung bình của người dân

Quy định học phí cần căn cứ vào mức thu nhập trung bình của người dân

Quảng Ngãi: Bổ sung hơn 29,5 tỷ đồng thực hiện chính sách giáo dục

Quảng Ngãi: Bổ sung hơn 29,5 tỷ đồng thực hiện chính sách giáo dục

Dối trá trong đào tạo cao đẳng y - dược (5): Đề nghị đình chỉ hoạt động các trường để xem xét trách nhiệm

Dối trá trong đào tạo cao đẳng y - dược (5): Đề nghị đình chỉ hoạt động các trường để xem xét trách nhiệm

Khảo sát đánh giá ngoài chương trình đào tạo ở HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Khảo sát đánh giá ngoài chương trình đào tạo ở HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Làm sao để tránh tình trạng trung tâm kiểm định 'vừa đá bóng vừa thổi còi'?

Làm sao để tránh tình trạng trung tâm kiểm định 'vừa đá bóng vừa thổi còi'?

Hội thảo 'Kinh tế báo chí sau đại dịch'

Hội thảo 'Kinh tế báo chí sau đại dịch'

Hiệp hội thông báo thời gian, địa điểm tổ chức hội thảo về chất lượng GDĐH

Hiệp hội thông báo thời gian, địa điểm tổ chức hội thảo về chất lượng GDĐH