Hội thảo Nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên và phổ biến Nghị định số 140/2017/NĐ-CP

Hội thảo Nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên và phổ biến Nghị định số 140/2017/NĐ-CP

Ngày 28/9/2018, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo Nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách đối với hoạt...

Đoàn công tác của Bộ Nội vụ làm việc với tỉnh Ninh Thuận về kết quả triển khai các văn bản của Đảng, quy định của Quốc hội, Chính phủ về tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức

Đoàn công tác của Bộ Nội vụ làm việc với tỉnh Ninh Thuận về kết quả triển khai các văn bản của Đảng, quy định của Quốc hội, Chính phủ về tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức

Ngày 26/7, đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cùng Đoàn công...

33 liên quan

Quan lộ thần tốc của Phó chánh văn phòng Ban chỉ đạo 389 Quốc gia: Có bất thường?

Quan lộ thần tốc của Phó chánh văn phòng Ban chỉ đạo 389 Quốc gia: Có bất thường?

Từ doanh nhân trẻ bước rẽ ngang sang con đường chính trị, đường quan lộ của ông Vũ Hùng Sơn - Phó Chánh Văn...

Đường quan lộ sáng của ông Vũ Hùng Sơn

Đường quan lộ sáng của ông Vũ Hùng Sơn

Ông Sơn là Phó Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo 389 trẻ nhất khi mới ở độ tuổi 34. Ông Từng được bổ nhiệm Chánh...

Ông Vũ Hùng Sơn lên tiếng về đường quan lộ

Ông Vũ Hùng Sơn lên tiếng về đường quan lộ

Ông Sơn cho rằng đường quan của mình chưa phải là nhanh, ở nhiều Bộ, ngành vẫn có những người khác trẻ hơn...