Triển khai chương trình GDPT mới: Thời gian gấp gáp…

Triển khai chương trình GDPT mới: Thời gian gấp gáp…

300 giáo viên cốt cán và cán bộ quản lý giáo dục của 31 tỉnh, thành phía Bắc vừa được tham gia bồi dưỡng môn...

101 liên quan

Triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới: Xi nhan sớm, bẻ lái từ từ

Triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới: Xi nhan sớm, bẻ lái từ từ

Năm 2020, toàn quốc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới (GDPT 2018), bắt đầu bằng việc thay SGK...

218 liên quan

Bồi dưỡng về giáo dục lịch sử: Chuyển sang GD phát triển năng lực

Bồi dưỡng về giáo dục lịch sử: Chuyển sang GD phát triển năng lực

Tiếp nối các hoạt động tập huấn đã tổ chức trong năm 2019, Bộ GD&ĐT triển khai các khóa bồi dưỡng cho tổ trưởng...

218 liên quan

Bồi dưỡng giáo dục Lịch sử trong chương trình mới cho giáo viên

Bồi dưỡng giáo dục Lịch sử trong chương trình mới cho giáo viên

Ngày 9-10, Bộ GD&ĐT đã tổ chức bồi dưỡng về giáo dục Lịch sử trong Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT)...

218 liên quan

Tháo gỡ khó khăn trong bồi dưỡng giáo viên bắt nhịp chương trình mới

Tháo gỡ khó khăn trong bồi dưỡng giáo viên bắt nhịp chương trình mới

Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới sẽ bắt đầu triển khai với lớp 1 từ năm học 2020 - 2021. Bồi dưỡng...

4 liên quan