Giảm từ 11 xuống còn 6 Chi cục thuế ở Bình Phước

Giảm từ 11 xuống còn 6 Chi cục thuế ở Bình Phước

Ngày 30/9, UBND tỉnh Bình Phước đã công bố quyết định tinh gọn bộ máy ngành thuế. Theo đó, từ 11 Chi cục...

5 liên quan

Thành lập các chi cục thuế khu vực trực thuộc 35 cục thuế tỉnh/thành phố

Thành lập các chi cục thuế khu vực trực thuộc 35 cục thuế tỉnh/thành phố

Sáng 30/9, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc...

177 liên quan

Giảm hơn 3.000 đầu mối các đơn vị trong ngành tài chính

Tại Hội nghị trực tuyến công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về thành lập chi cục thuế khu vực...

3 liên quan

Tiếp tục giảm 97 Chi cục Thuế

Bộ trưởng Bộ Tài chính đã tiếp tục phê duyệt Đề án sắp xếp, hợp nhất Chi cục Thuế tại 32 Cục Thuế và ban...

Một số Cục Thuế đang thực hiện hợp nhất thành chi cục thuế khu vực

Nhiều Cục Thuế vừa nhận quyết định của Bộ Tài chính về việc hợp nhất các chi cục thuế thành chi cục thuế...

Cục Thuế Quảng Ngãi: Chi cục Thuế khu vực hoạt động hiệu quả

Sau gần nửa năm thực hiện sắp xếp, sáp nhập các chi cục thuế, đến nay, các chi cục thuế hợp nhất thuộc Cục...

Tổng cục Thuế dư thừa 2-3 'sếp phó'

Sau khi quyết định 41 có hiệu lực (từ 15/11/2018), số lượng 6 Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế hiện tại sẽ...