SHB và lộ trình chuyển đổi thành ngân hàng số toàn diện

SHB và lộ trình chuyển đổi thành ngân hàng số toàn diện

Các tiến bộ công nghệ vượt bậc đang làm thay đổi đáng kể cách người tiêu dùng tìm kiếm, lựa chọn và thanh...

27 liên quan

Ngân hàng bán lẻ: Cạnh tranh ngày càng khốc liệt

Ngân hàng bán lẻ: Cạnh tranh ngày càng khốc liệt

Tín dụng tăng chậm, nhưng các ngân hàng vẫn duy trì được lợi nhuận tốt nhờ đẩy mạnh bán lẻ.

4 liên quan

Ngân hàng số, cuộc đua kỳ thú

Ngân hàng số, cuộc đua kỳ thú

Sự phát triển kỹ thuật số đã và đang thay đổi các nền kinh tế trên toàn cầu với tốc độ chóng mặt. Trong xu...

2 liên quan

SHB xác định chiến lược phát triển ngân hàng số, tăng vốn điều lệ lên 17.570 tỷ đồng

SHB xác định chiến lược phát triển ngân hàng số, tăng vốn điều lệ lên 17.570 tỷ đồng

Tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần thứ 27 với...

5 liên quan

SHB tăng vốn điều lệ lên 17.570 tỷ đồng, xác định chiến lược phát triển ngân hàng số

SHB tăng vốn điều lệ lên 17.570 tỷ đồng, xác định chiến lược phát triển ngân hàng số

Năm 2019, Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 3.068 tỷ đồng, tăng vốn điều...

1 liên quan

SHB xác định chiến lược phát triển ngân hàng số, tăng vốn điều lệ lên 17.570 tỷ đồng

SHB xác định chiến lược phát triển ngân hàng số, tăng vốn điều lệ lên 17.570 tỷ đồng

Năm 2019, SHB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 3.068 tỷ đồng, tăng vốn điều lệ lên 17.570 tỷ đồng, xác...

9 liên quan

ĐHĐCĐ SHB: 'Chốt' chiến lược phát triển ngân hàng số, tăng vốn điều lệ lên 17.570 tỷ đồng

ĐHĐCĐ SHB: 'Chốt' chiến lược phát triển ngân hàng số, tăng vốn điều lệ lên 17.570 tỷ đồng

Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần thứ 27 với các cổ đông đại...

9 liên quan

SHB xác định chiến lược phát triển ngân hàng số

SHB xác định chiến lược phát triển ngân hàng số

Xác định mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ hiện đại hàng đầu Việt Nam, SHB đã xây dựng lộ trình chuyển đổi...

9 liên quan

ĐHĐCĐ SHB: Tăng vốn lên 17.570 tỷ đồng, mở rộng sự hiện diện tại Bờ Biển Ngà

ĐHĐCĐ SHB: Tăng vốn lên 17.570 tỷ đồng, mở rộng sự hiện diện tại Bờ Biển Ngà

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) đã tổ chức thành công ĐHCĐ lần thứ 27 với nhiều nội dung quan trọng...

9 liên quan