Môi trường kinh doanh cần những cải cách thực chất, mạnh mẽ

Môi trường kinh doanh cần những cải cách thực chất, mạnh mẽ

Theo Báo cáo Môi trường kinh doanh 2020 (Doing Business 2020) vừa được Nhóm Ngân hàng Thế giới (WB) công bố,...

49 liên quan

Tăng tốc cải cách Chỉ số khởi sự kinh doanh

Tăng tốc cải cách Chỉ số khởi sự kinh doanh

Mặc dù rất nỗ lực trong việc cải thiện Chỉ số khởi sự kinh doanh, nhưng Báo cáo Doing Business 2020 vừa được...

6 liên quan

Ấn tượng chỉ số nộp thuế tại Báo cáo môi trường kinh doanh 2020

Ấn tượng chỉ số nộp thuế tại Báo cáo môi trường kinh doanh 2020

Với việc chỉ số nộp thuế của Việt Nam tăng 22 bậc, ngành Thuế đã vượt chỉ tiêu của Chính phủ đề ra tại Nghị...

4 liên quan

Chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam liên tục tăng hạng

Chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam liên tục tăng hạng

Trong khi Chỉ số tiếp cận điện năng của một số quốc gia ASEAN bị tụt hạng thì Chỉ số này của Việt Nam vẫn...

3 liên quan

Môi trường kinh doanh tăng điểm nhưng tụt hạng

Môi trường kinh doanh tăng điểm nhưng tụt hạng

Báo cáo Môi trường kinh doanh 2020 (Doing Business 2020) vừa được Ngân hàng Thế giới công bố cho thấy, mặc...

6 liên quan

Việt Nam thăng hạng môi trường kinh doanh, chỉ số tiếp cận điện năng tăng 6 năm liên tục

Việt Nam thăng hạng môi trường kinh doanh, chỉ số tiếp cận điện năng tăng 6 năm liên tục

49 liên quan

Hai năm liên tiếp tụt hạng, cảnh báo mục tiêu top đầu Asean

Hai năm liên tiếp tụt hạng, cảnh báo mục tiêu top đầu Asean

Xếp hạng về môi trường kinh doanh Việt Nam nhìn từ xếp hạng mới nhất của Ngân hàng Thế giới cho thấy Việt...

49 liên quan

Việt Nam tăng 22 bậc về chỉ số nộp thuế, xếp thứ 109/190 nước được đánh giá

Việt Nam tăng 22 bậc về chỉ số nộp thuế, xếp thứ 109/190 nước được đánh giá

Theo Báo cáo môi trường kinh doanh – Doing business 2020 (DB 2020) toàn cầu vừa được Ngân hàng Thế giới công...

49 liên quan

Việt Nam tăng 22 bậc về chỉ số nộp thuế

Việt Nam tăng 22 bậc về chỉ số nộp thuế

Với việc chỉ số nộp thuế của Việt Nam tăng 22 bậc, ngành thuế đã vượt chỉ tiêu của Chính phủ đã đề ra.

4 liên quan

Chỉ số nộp thuế của Việt Nam tăng ấn tượng lên 22 bậc xếp hạng

Chỉ số nộp thuế của Việt Nam tăng ấn tượng lên 22 bậc xếp hạng

Theo Báo cáo môi trường kinh doanh – Doing business 2020 (DB 2020) toàn cầu vừa được Ngân hàng Thế giới công...

4 liên quan

DB 2020: Chỉ số nộp thuế tăng 22 bậc

DB 2020: Chỉ số nộp thuế tăng 22 bậc

Theo Báo cáo môi trường kinh doanh – Doing business 2020 (DB 2020) toàn cầu vừa được Ngân hàng Thế giới công...

4 liên quan

Xếp hạng môi trường kinh doanh của Việt Nam tụt bậc so với năm ngoái

Xếp hạng môi trường kinh doanh của Việt Nam tụt bậc so với năm ngoái

Theo Báo cáo Môi trường Kinh doanh 2020 (Doing Business 2020) vừa được Ngân hàng Thế giới (WB) công bố, trong...

49 liên quan

WB sẽ ghi nhận số lần nộp thuế TNDN giảm từ 5 lần xuống còn 1 lần

WB sẽ ghi nhận số lần nộp thuế TNDN giảm từ 5 lần xuống còn 1 lần

WB cho biết dự kiến ghi nhận loạt cải cách của Việt Nam gồm: Số lần nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)...