México - Việt Nam: Nơi hội tụ những ánh mắt

México - Việt Nam: Nơi hội tụ những ánh mắt

Đây là chủ đề của triển lãm ảnh do Đại sứ quán Mexico và Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam phối hợp tổ chức để...

Khai mạc triển lãm ảnh 'México - Việt Nam nơi hội tụ những ánh mắt'

Khai mạc triển lãm ảnh 'México - Việt Nam nơi hội tụ những ánh mắt'

Ngày 25/9, tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, triển lãm ảnh 'México - Việt Nam: Nơi hội tụ những ánh mắt'...

Triển lãm ảnh 'Mexico - Việt Nam: Nơi hội tụ những ánh mắt'

Triển lãm ảnh 'Mexico - Việt Nam: Nơi hội tụ những ánh mắt'

Triển lãm ảnh Mexico -Việt Nam: Nơi hội tụ những ánh mắt sẽ diễn ra từ ngày 25/9-25/10 tại Bảo tàng Dân tộc...

Triển lãm ảnh 'Mexico - Việt Nam: Nơi hội tụ những ánh mắt'

Triển lãm ảnh 'Mexico - Việt Nam: Nơi hội tụ những ánh mắt'

Triển lãm ảnh 'Mexico -Việt Nam: Nơi hội tụ những ánh mắt' sẽ diễn ra từ ngày 25/9-25/10 tại Bảo tàng Dân...

5 liên quan

Trưng bày 72 tác phẩm ảnh 'Mexico - Việt Nam: Nơi hội tụ những ánh mắt'

Trưng bày 72 tác phẩm ảnh 'Mexico - Việt Nam: Nơi hội tụ những ánh mắt'

Ngày 25/9 tới, Đại sứ quán Mexico tại Việt Nam và Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tổ chức trưng bày, giới...

5 liên quan

Nhiếp ảnh gia kể chuyện 'Mexico-Việt Nam: Nơi hội tụ những ánh mắt'

Nhiếp ảnh gia kể chuyện 'Mexico-Việt Nam: Nơi hội tụ những ánh mắt'

Triển lãm ảnh 'Mexico-Việt Nam: Nơi hội tụ những ánh mắt' sẽ giúp công chúng cảm nhận vẻ đẹp của cảnh sắc...