Bến Tre: Mục tiêu 100% các trường sử dụng sổ điểm, sổ liên lạc điện tử

Bến Tre: Mục tiêu 100% các trường sử dụng sổ điểm, sổ liên lạc điện tử

Sở GD&ĐT Bến Tre đã có công văn gửi Phòng GD&ĐT; các trường THPT; TT GDHN- GDTX về việc tiếp tục thực hiện...

3 liên quan

Đổi mới giáo dục hướng nghiệp: Không để học sinh lúng túng

Đổi mới giáo dục hướng nghiệp: Không để học sinh lúng túng

Giáo dục hướng nghiệp (GDHN) là một bộ phận của giáo dục toàn diện giúp mỗi học sinh có sự hiểu biết về tính...

2 liên quan

Giáo dục hướng nghiệp: Hết thời 'làm cho có'

Giáo dục hướng nghiệp: Hết thời 'làm cho có'

Giáo dục hướng nghiệp là nội dung quan trọng trong việc định hướng nghề nghiệp tương lai trên cơ sở hỗ trợ,...

2 liên quan

Giáo dục hướng nghiệp: Đòi hỏi tất yếu phải đổi mới

Giáo dục hướng nghiệp: Đòi hỏi tất yếu phải đổi mới

Nhiều năm trước đây, các trường THPT đã có nhiều cố gắng triển khai hoạt động giáo dục hướng nghiệp (GDHN)...

206 liên quan

Nâng chất cho giáo dục hướng nghiệp: Bắt đầu từ sinh viên sư phạm

Nâng chất cho giáo dục hướng nghiệp: Bắt đầu từ sinh viên sư phạm

Giáo dục phổ thông đang thay đổi theo hướng chú trọng đến công tác hướng nghiệp. Chương trình giáo dục phổ...

12 liên quan