Tăng nguy cơ ô nhiễm môi trường do 70% rác thải chôn lấp trực tiếp

Tăng nguy cơ ô nhiễm môi trường do 70% rác thải chôn lấp trực tiếp

Chiều 29/5, tại Đà Nẵng, Phòng Công nghiệp và thương mại Việt Nam (VCCI) tọa đàm về 'Ô nhiễm rác thải và...

61 liên quan

Ô nhiễm rác thải và các giải pháp phát triển công nghệ điện rác tại Việt Nam

Ô nhiễm rác thải và các giải pháp phát triển công nghệ điện rác tại Việt Nam

Chiều 29/5, tại Đà Nẵng diễn ra buổi tọa đàm 'Ô nhiễm rác thải và các giải pháp phát triển công nghệ điện...

61 liên quan

Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Chiều 15/5, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo văn kiện...

154 liên quan

Ông Trần Thanh Mẫn: Tạo sinh lực mới cho khối Đại đoàn kết

Chiều 15/5, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội...

Nên rút thời gian giáo dục phổ thông xuống 11 năm

Sáng nay (22/4), tại Hà Nội, Hội đồng tư vấn Khoa học, Giáo dục và Môi trường - Ủy ban Trung ương Mặt trận...

Việt Nam cần 30 tỷ USD cho phát triển xanh

Đây là thông tin được Vụ trưởng Vụ Khoa học - Giáo dục và Môi trường (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) Phạm Hoàng Mai...

54 liên quan