Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2016 -...

77 liên quan

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Ông Hoàng Quốc Bảo, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh được điều động giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai.

4 liên quan

Lào Cai có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Bà Giàng Thị Dung, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bát Xát vừa được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào...

Nữ Chủ tịch HĐND huyện được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Bà Giàng Thị Dung, nguyên Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bát Xát được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh...

Lào Cai có nữ Phó Chủ tịch UBND tỉnh sinh năm 1975

HĐND tỉnh Lào Cai vừa tổ chức kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) để miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên...

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long

Đồng chí Nguyễn Thị Quyên Thanh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo vừa được bầu làm Phó Chủ...

1 liên quan