'Không chấp nhận TQ dùng đường lưỡi bò để xâm phạm vùng biển VN'

'Không chấp nhận TQ dùng đường lưỡi bò để xâm phạm vùng biển VN'

Tàu khảo sát Hải Dương 8 và các tàu hộ tống Trung Quốc đã quay trở lại vùng đặc quyền kinh tế của VN từ hôm...

17 liên quan

Ông Duterte cần có đối sách khác với Bắc Kinh ở biển Đông

Ông Duterte cần có đối sách khác với Bắc Kinh ở biển Đông

17 liên quan

'Hành động của Trung Quốc đặt ra nhiều nguy cơ với khu vực'

'Hành động của Trung Quốc đặt ra nhiều nguy cơ với khu vực'

Lần thứ 2 trong vòng 1 tháng qua, tàu khảo sát Hải Dương 8 và một số tàu hộ tống của Trung Quốc đã trở lại...

102 liên quan

Việt Nam phản đối Trung Quốc đưa tàu quay lại xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế

Việt Nam phản đối Trung Quốc đưa tàu quay lại xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế

Bộ Ngoại giao hôm nay (16/8) cho biết tàu khảo sát Hải dương 8 của Trung Quốc ngày 13/8 đã quay lại xâm phạm...

17 liên quan

Việt Nam phản đối tàu khảo sát Trung Quốc tái xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa

Việt Nam phản đối tàu khảo sát Trung Quốc tái xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa

Liên quan đến hoạt động trái phép vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại...

76 liên quan

Nhóm tàu Trung Quốc tái xâm phạm vùng biển của Việt Nam

Nhóm tàu Trung Quốc tái xâm phạm vùng biển của Việt Nam

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho hay Việt Nam đã giao thiệp với Trung Quốc (TQ), phản đối việc TQ...

76 liên quan

Tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc lại xâm phạm vùng biển Việt Nam từ 13.8

Tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc lại xâm phạm vùng biển Việt Nam từ 13.8

Theo người phát ngôn Bộ ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, ngày 13.8, tàu khảo sát Hải Dương 8 và một số tàu hộ tống...

76 liên quan

Việt Nam phản ứng việc tàu Hải Dương 8 lại xâm phạm vùng biển Việt Nam

Việt Nam phản ứng việc tàu Hải Dương 8 lại xâm phạm vùng biển Việt Nam

Ngày 13-8-2019 tàu khảo sát Hải Dương 8 và một số tàu hộ tống của Trung Quốc đã trở lại hoạt động xâm phạm...

76 liên quan

Nhóm tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc rời vùng biển Việt Nam

Nhóm tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc rời vùng biển Việt Nam

Việt Nam tiếp tục theo dõi nhóm tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc sau khi dừng khảo sát và rời khỏi vùng đặc...

30 liên quan

Tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam

Tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam

Những ngày qua, Việt Nam đã nhiều lần bày tỏ ý kiến, triển khai các biện pháp ở các cấp và dưới nhiều hình...

102 liên quan

Tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam

Tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam

Những ngày qua, Việt Nam đã nhiều lần bày tỏ ý kiến, triển khai các biện pháp ở các cấp và dưới nhiều hình...

102 liên quan

Nhóm tàu Hải Dương 8 đã rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam

Nhóm tàu Hải Dương 8 đã rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam

Ngày 8-8, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cập nhật thông...

102 liên quan

Nhóm tàu Hải Dương 8 dừng hoạt động ở thềm lục địa Việt Nam

Nhóm tàu Hải Dương 8 dừng hoạt động ở thềm lục địa Việt Nam

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết chiều ngày 7/8, nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 đã dừng hoạt động khảo...

102 liên quan

Tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc đã rút khỏi EEZ, thềm lục địa Việt Nam

Tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc đã rút khỏi EEZ, thềm lục địa Việt Nam

Nhóm tàu khảo sát Hải dương 8 của Trung Quốc đã dừng hoạt động khảo sát và rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế...

76 liên quan

Bộ ngoại giao: Nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 đã rời khỏi vùng biển Việt Nam

Bộ ngoại giao: Nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 đã rời khỏi vùng biển Việt Nam

Chiều ngày 07/8/2019, nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 đã dừng hoạt động khảo sát địa chấn và rời khỏi vùng đặc...

76 liên quan

Tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc đã rút khỏi EEZ, thềm lục địa Việt Nam

Tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc đã rút khỏi EEZ, thềm lục địa Việt Nam

Nhóm tàu khảo sát Hải dương 8 của Trung Quốc đã dừng hoạt động khảo sát và rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế...

76 liên quan

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao: Tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc đã rút khỏi thềm lục địa Việt Nam

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao: Tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc đã rút khỏi thềm lục địa Việt Nam

Nhóm tàu khảo sát Hải dương 8 của Trung Quốc đã dừng hoạt động khảo sát và rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế...

76 liên quan

Tàu Hải Dương 8 rút khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam

Tàu Hải Dương 8 rút khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa cho biết diễn biến mới nhất ở Biển Đông, nhóm tàu khảo sát Hải...

76 liên quan

Tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc đã rời khỏi vùng biển Việt Nam

Tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc đã rời khỏi vùng biển Việt Nam

Chiều 7/8/2019, nhóm tàu khảo sát Hải dương 8 của Trung Quốc đã dừng hoạt động khảo sát và rời khỏi vùng đặc...

102 liên quan

Tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc đã rút khỏi EEZ, thềm lục địa Việt Nam

Tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc đã rút khỏi EEZ, thềm lục địa Việt Nam

Nhóm tàu khảo sát Hải dương 8 của Trung Quốc đã dừng hoạt động khảo sát và rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế...

102 liên quan

Nhóm tàu Hải Dương 8 đã rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam

Nhóm tàu Hải Dương 8 đã rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam

Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, Người Phát ngôn Lê Thị Thu Hằng khẳng định, nhóm tàu khảo sát...

102 liên quan

Tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc đã rời khỏi thềm lục địa của Việt Nam

Tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc đã rời khỏi thềm lục địa của Việt Nam

Nhóm tàu khảo sát Hải dương 8 của Trung Quốc đã dừng hoạt động khảo sát và rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế...

102 liên quan

Tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc đã rời khỏi vùng biển Việt Nam

Tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc đã rời khỏi vùng biển Việt Nam

Chiều 7/8/2019, nhóm tàu khảo sát Hải dương 8 của Trung Quốc đã dừng hoạt động khảo sát và rời khỏi vùng đặc...

102 liên quan

Nhóm tàu Hải Dương 8 dừng hoạt động ở vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam

Nhóm tàu Hải Dương 8 dừng hoạt động ở vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết chiều ngày 7/8, nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 đã dừng hoạt động khảo...

102 liên quan

Nhóm tàu Hải Dương 8 dừng hoạt động ở vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam

Nhóm tàu Hải Dương 8 dừng hoạt động ở vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết chiều ngày 7/8, nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 đã dừng hoạt động khảo...

102 liên quan

Tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc đã rời khỏi vùng biển Việt Nam

Tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc đã rời khỏi vùng biển Việt Nam

Chiều 7/8/2019, nhóm tàu khảo sát Hải dương 8 của Trung Quốc đã dừng hoạt động khảo sát và rời khỏi vùng đặc...

102 liên quan

Tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc đã rời khỏi vùng biển Việt Nam

Tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc đã rời khỏi vùng biển Việt Nam

Nhóm tàu khảo sát Hải dương 8 của Trung Quốc ngang ngược xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa phía...

102 liên quan

Tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc đã rút khỏi vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam

Tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc đã rút khỏi vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết nhóm tàu khảo sát Hải dương 8 của Trung Quốc đã dừng...

102 liên quan

Nhóm tàu Hải Dương 8 đã rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam

Nhóm tàu Hải Dương 8 đã rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam

Chiều 7.8, nhóm tàu khảo sát Hải Dương 08 của Trung Quốc đã dừng khảo sát địa chấn và rời khỏi vùng đặc quyền...

102 liên quan

Việt Nam tôn trọng quyền tự do hàng hải và hàng không phù hợp với luật pháp quốc tế

Việt Nam tôn trọng quyền tự do hàng hải và hàng không phù hợp với luật pháp quốc tế

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định Việt Nam tôn trọng quyền tự do hàng hải và hàng không phù hợp với...

33 liên quan

Tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc đã rút khỏi EEZ, thềm lục địa Việt Nam

Tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc đã rút khỏi EEZ, thềm lục địa Việt Nam

Nhóm tàu khảo sát Hải dương 8 của Trung Quốc đã dừng hoạt động khảo sát và rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế...

102 liên quan

Tàu sân bay Mỹ tuần tra Biển Đông, Việt Nam nói gì?

Tàu sân bay Mỹ tuần tra Biển Đông, Việt Nam nói gì?

Tàu sân bay của Mỹ đã xuất hiện ở Biển Đông trong lúc khu vực này có nhiều diễn biến phức tạp.

33 liên quan

Tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc đã rút khỏi EEZ, thềm lục địa Việt Nam

Tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc đã rút khỏi EEZ, thềm lục địa Việt Nam

Nhóm tàu khảo sát Hải dương 8 của Trung Quốc đã dừng hoạt động khảo sát và rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế...

102 liên quan

Việt Nam phản ứng về việc Mỹ đưa tàu sân bay vào Biển Đông

Việt Nam phản ứng về việc Mỹ đưa tàu sân bay vào Biển Đông

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định Việt Nam tôn trọng quyền tự do hàng hải và hàng không...

33 liên quan

Nhóm tàu khảo sát Trung Quốc Hải Dương 8 đã rời khỏi thềm lục địa của Việt Nam

Nhóm tàu khảo sát Trung Quốc Hải Dương 8 đã rời khỏi thềm lục địa của Việt Nam

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết như vậy tại cuộc họp báo thường kỳ chiều nay.

102 liên quan

Tàu khảo sát Trung Quốc rút khỏi thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam

Tàu khảo sát Trung Quốc rút khỏi thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam

Chiều 7/8 nhóm tàu khảo sát Hải dương 8 của Trung Quốc dừng hoạt động khảo sát địa chất và rời khỏi vùng đặc...

102 liên quan

Tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc đã rút khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam

Tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc đã rút khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam

Trao đổi tại buổi họp báo thường kỳ, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã chia sẻ về những diễn...

102 liên quan

Nhóm tàu Hải Dương 8 đã rời vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam

Nhóm tàu Hải Dương 8 đã rời vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết nhóm tàu Hải Dương 8 đã rút khỏi vùng đặc quyền kinh...

102 liên quan

Chuyên gia đề xuất đối sách với hành động ngang ngược của Trung Quốc ở Biển Đông

Chuyên gia đề xuất đối sách với hành động ngang ngược của Trung Quốc ở Biển Đông

Nếu các biện pháp ngoại giao hòa bình không còn hiệu quả nữa, Việt Nam hoàn toàn có thể xem xét sử dụng đến...

102 liên quan

Việt Nam phản đối Trung Quốc tập trận ở Hoàng Sa

Việt Nam phản đối Trung Quốc tập trận ở Hoàng Sa

Đại diện Bộ Ngoại giao đã giao thiệp và trao công hàm phản đối hoạt động tập trận của Trung Quốc tại quần...

41 liên quan

Tàu chiến Mỹ thăm Philippines giữa căng thẳng với Trung Quốc

Tàu chiến Mỹ thăm Philippines giữa căng thẳng với Trung Quốc

Một trong những tàu sân bay lớn nhất của Mỹ tiến vào vùng biển Philippines sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mark...

4 liên quan

Tàu sân bay Mỹ đến thăm Philippines giữa căng thẳng với Trung Quốc

Tàu sân bay Mỹ đến thăm Philippines giữa căng thẳng với Trung Quốc

Một trong những tàu sân bay lớn nhất của hải quân Mỹ đã tiến vào Biển Philippines ngày 6/8, sau khi Bộ trưởng...

9 liên quan

Hội Người đi biển kịch liệt lên án hành động của Trung Quốc ở Biển Đông

Hội Người đi biển kịch liệt lên án hành động của Trung Quốc ở Biển Đông

Hội Người đi biển Việt Nam vừa ra tuyên bố về việc Trung Quốc xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền...

102 liên quan

Phải ngăn cản mọi hành vi xâm phạm, quấy phá, đe dọa nhằm độc chiếm biển Đông

Phải ngăn cản mọi hành vi xâm phạm, quấy phá, đe dọa nhằm độc chiếm biển Đông

Các quốc gia có lợi ích ở Biển Đông phải ngăn cản mọi hành vi xâm phạm và quấy phá, đe dọa trên biển.

17 liên quan

Quan điểm của Việt Nam về Biển Đông nhận được sự chia sẻ của nhiều nước

Quan điểm của Việt Nam về Biển Đông nhận được sự chia sẻ của nhiều nước

Trả lời phỏng vấn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng SOM ASEAN của Việt Nam, cho biết tất...

76 liên quan

Mỹ, Úc, Nhật cùng lên án hoạt động chèn ép, gây rối ở Biển Đông

Mỹ, Úc, Nhật cùng lên án hoạt động chèn ép, gây rối ở Biển Đông

Ngoại trưởng của ba nước Mỹ, Nhật và Úc vừa ra tuyên bố chung 'mạnh mẽ phản đối những hành động chèn ép đơn...

42 liên quan

Trung Quốc nói gì về tình hình trên biển sau cuộc gặp với Phó Thủ tướng Việt Nam?

Trung Quốc nói gì về tình hình trên biển sau cuộc gặp với Phó Thủ tướng Việt Nam?

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố không nên để các vấn đề hàng hải liên quan đến Việt Nam...

137 liên quan

Phó Thủ tướng khẳng định lập trường Biển Đông của Việt Nam với Ngoại trưởng Trung Quốc

Phó Thủ tướng khẳng định lập trường Biển Đông của Việt Nam với Ngoại trưởng Trung Quốc

Ngày 1/8, Phó Thủ tướng-Bộ trưởng Phạm Bình Minh đã gặp Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương...

74 liên quan

ASEAN quan ngại về tình hình biển Đông

ASEAN quan ngại về tình hình biển Đông

Đến dự các hội nghị ASEAN, người đứng đầu ngành ngoại giao Trung Quốc vừa nói Bắc Kinh và 10 nước ASEAN đã...

137 liên quan

Biển Đông 'nóng' ở Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN, Trung Quốc 'vừa đấm vừa xoa'

Biển Đông 'nóng' ở Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN, Trung Quốc 'vừa đấm vừa xoa'

Tại Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN ở Bangkok hôm 31/7, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối sự can thiệp của nước...

137 liên quan

'Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam'

'Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam'

Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 52 diễn ra tại Thái Lan, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao...

28 liên quan

Hội Người đi biển Việt Nam lên án hành vi của nhóm tàu Trung Quốc trên Biển Đông

Hội Người đi biển Việt Nam lên án hành vi của nhóm tàu Trung Quốc trên Biển Đông

Hội Người đi biển Việt Nam đề nghị các cơ quan hữu trách tăng cường các lực lượng tuần tra, giám sát trên...

53 liên quan

35 tàu Trung Quốc hộ tống Hải Dương 8 trên Biển Đông?

35 tàu Trung Quốc hộ tống Hải Dương 8 trên Biển Đông?

Nguồn tin từ EconomicTimes (Ấn Độ) cho biết có 35 tàu hộ tống Hải Dương 8 của Trung Quốc xâm phạm vùng đặc...

137 liên quan

Phản đối tàu Trung Quốc cản trở ngư dân Việt Nam

Phản đối tàu Trung Quốc cản trở ngư dân Việt Nam

Theo phản ánh của nhiều hội viên, ngư dân vùng Đông Nam bộ và Nam Trung bộ, trong thời gian qua, nhóm tàu...

76 liên quan

Hội Nghề cá: Tàu HD8 của Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam

Hội Nghề cá: Tàu HD8 của Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam

Hội Nghề cá Việt Nam cho rằng, nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 (HD8) của Trung Quốc đã vi phạm vùng đặc quyền...

137 liên quan

Hội Nghề cá Việt Nam phản đối tàu HD8 xâm phạm chủ quyền Việt Nam

Hội Nghề cá Việt Nam phản đối tàu HD8 xâm phạm chủ quyền Việt Nam

Trung ương Hội Nghề cá Việt Nam vừa bày tỏ sự phản đối tàu HD8-Trung Quốc vi phạm chủ quyền vùng biển Việt...

137 liên quan

Phản đối nhóm tàu Trung Quốc cản trở ngư dân Việt trên Biển Đông

Phản đối nhóm tàu Trung Quốc cản trở ngư dân Việt trên Biển Đông

Hội Nghề cá Việt Nam phản đối hành động của phía Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền biển đảo, gây...

76 liên quan

Mặt trận cần thể hiện thái độ rõ ràng hơn với vấn đề Biển Đông

Mặt trận cần thể hiện thái độ rõ ràng hơn với vấn đề Biển Đông

Ông Vũ Trọng Kim, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cho rằng báo cáo chính trị của...

14 liên quan

Việt Nam có quyền áp dụng các biện pháp cần thiết và phù hợp với UNCLOS để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp

Việt Nam có quyền áp dụng các biện pháp cần thiết và phù hợp với UNCLOS để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp

Việc Trung Quốc đưa tàu thăm dò địa chất Hải Dương 8 đi sâu vào vùng biển Nam Biển Đông, gần với lô khai thác...

32 liên quan

Khu vực bãi Tư Chính của Việt Nam không nằm trong vùng biển chồng lấn với Trung Quốc

Khu vực bãi Tư Chính của Việt Nam không nằm trong vùng biển chồng lấn với Trung Quốc

Hành vi đưa tàu thăm dò địa chất Hải Dương 8 của Trung Quốc tháng 7-2019 đi sâu vào vùng biển Nam Biển Đông,...

22 liên quan

Trung Quốc không nên lầm lẫn sự kiềm chế của các nước láng giềng là yếu đuối

Trung Quốc không nên lầm lẫn sự kiềm chế của các nước láng giềng là yếu đuối

Các chuyên gia quốc tế đã bày tỏ quan ngại về hoạt động gần đây của Trung Quốc tại Biển Đông, cho rằng Bắc...

29 liên quan

Vụ tàu Trung Quốc gần bãi Tư Chính: Cẩn trọng tin giả

Vụ tàu Trung Quốc gần bãi Tư Chính: Cẩn trọng tin giả

Rất nhiều thông tin liên quan vụ bãi Tư Chính là thông tin giả mạo.

22 liên quan

Việt Nam quyết bảo vệ chủ quyền trước vi phạm của tàu Trung Quốc trên Biển Đông

Việt Nam quyết bảo vệ chủ quyền trước vi phạm của tàu Trung Quốc trên Biển Đông

Tại buổi họp báo thường kỳ chiều 25.7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng một lần nữa khẳng định...

23 liên quan

Việt Nam kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông

Việt Nam kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết Việt Nam sẽ kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền và...

5 liên quan

Bộ Ngoại giao Việt Nam thông tin về hoạt động của tàu Hải Dương 8 tại Biển Đông

Bộ Ngoại giao Việt Nam thông tin về hoạt động của tàu Hải Dương 8 tại Biển Đông

Trong cuộc họp báo thường kì ngày 25/7, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã thông tin...

25 liên quan

Việt Nam có biện pháp phù hợp với nhóm tàu Trung Quốc Hải Dương 8

Việt Nam có biện pháp phù hợp với nhóm tàu Trung Quốc Hải Dương 8

Các lực lượng chức năng của Việt Nam triển khai các biện pháp phù hợp, đúng pháp luật trước việc nhóm tàu...

25 liên quan

Việt Nam đã có biện pháp phù hợp trước các diễn biến mới trên Biển Đông

Việt Nam đã có biện pháp phù hợp trước các diễn biến mới trên Biển Đông

Việt Nam khẳng định đã có những bước đi giao thiệp ngoại giao phù hợp để xử lý vấn đề này.

25 liên quan

Clip: Yêu cầu nhóm tàu Hải Dương 8 rút ngay khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam

Clip: Yêu cầu nhóm tàu Hải Dương 8 rút ngay khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam

Video clip Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trả lời câu hỏi của báo chí nước ngoài về hành động...

10 liên quan

Báo Nga: Việt Nam hành động rất khôn ngoan

Báo Nga: Việt Nam hành động rất khôn ngoan

Người Việt Nam một lần nữa thể hiện kỹ năng duy trì sự cân bằng quyền lực giữa các cường quốc

112 liên quan

Biển Đông nóng: Việt Nam có chính nghĩa và lẽ phải

Biển Đông nóng: Việt Nam có chính nghĩa và lẽ phải

'Lợi thế lớn nhất của chúng ta là chính nghĩa và lẽ phải. Hai yếu tố này giúp Việt Nam có được sự ủng hộ mãnh...

32 liên quan

Thách thức luật pháp quốc tế - Trung Quốc đang hành xử vô pháp trên Biển Đông

Thách thức luật pháp quốc tế - Trung Quốc đang hành xử vô pháp trên Biển Đông

Không cần người Trung Quốc phải lên tiếng, thế giới đều hiểu ai làm phức tạp tình hình ở Biển Đông nhằm độc...

102 liên quan

Hành động của Trung Quốc cực kỳ nguy hiểm

Hành động của Trung Quốc cực kỳ nguy hiểm

Tàu Trung Quốc đã vi phạm không chỉ vùng thềm lục địa mà cả vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam

137 liên quan