Khai trương hệ thống đào tạo trực tuyến cho doanh nghiệp

Khai trương hệ thống đào tạo trực tuyến cho doanh nghiệp

Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ &vừa (DNN&V) phía Bắc (thuộc Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ KH&ĐT) phối...

Ra mắt hệ thống đào tạo trực tuyến cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ra mắt hệ thống đào tạo trực tuyến cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Sáng 28/9, trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Bắc (cục Phát triển doanh nghiệp, bộ Kế hoạch và...

Ra mắt hệ thống đào tạo trực tuyến cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ra mắt hệ thống đào tạo trực tuyến cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hệ thống đào tạo trực tuyến cho DNNVV (SME E-learning) với hệ thống bài giảng trực tuyến phong phú về nội...

Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai Hệ thống đào tạo trực tuyến cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai Hệ thống đào tạo trực tuyến cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 28/9/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Học viện Doanh nhân MVV tổ chức Lễ ra mắt Hệ thống đào...

Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai Hệ thống đào tạo trực tuyến cho doanh nghiệp SMEs

Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai Hệ thống đào tạo trực tuyến cho doanh nghiệp SMEs

Dự kiến năm 2018, Chương trình sẽ triển khai thí điểm 15 bài giảng trực tuyến và đến 2020 triển khai 90 bải...

Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai Hệ thống đào tạo trực tuyến cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai Hệ thống đào tạo trực tuyến cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa phối hợp cùng Học viện Doanh nhân MVV cho ra mắt Hệ thống đào tạo trực tuyến cho...

Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai Hệ thống đào tạo trực tuyến cho doanh nghiệp SME

Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai Hệ thống đào tạo trực tuyến cho doanh nghiệp SME

Dự kiến năm 2018, Chương trình sẽ triển khai thí điểm 15 bài giảng trực tuyến và đến 2020 triển khai 90 bải...