Học giả quốc tế đánh giá về vai trò của Bác Hồ với Cách mạng tháng Tám

Học giả quốc tế đánh giá về vai trò của Bác Hồ với Cách mạng tháng Tám

Khi nhắc đến Cách mạng tháng Tám, không thể quên nhấn mạnh kế hoạch chiến lược được hoạch định trong một...

2 liên quan

Dấu ấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đất Pháp

Dấu ấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đất Pháp

Những năm tháng sống và đấu tranh trên đất Pháp từ khi còn trẻ của chàng thanh niên yêu nước Nguyễn Ái Quốc...

1 liên quan

Hồ Chí Minh - nhân cách lớn rạng ngời văn hóa Việt Nam

Hồ Chí Minh - nhân cách lớn rạng ngời văn hóa Việt Nam

Định nghĩa khái quát về văn hóa, tháng 8-1943, Hồ Chí Minh viết: 'Văn hóa là sự tổng hợp của mọi phương...

20 liên quan

Thiên tài Hồ Chí Minh qua những tài liệu quý từ Pháp, Mỹ
Thiên tài Hồ Chí Minh qua những tài liệu quý từ Pháp, Mỹ - Ảnh 1
Thiên tài Hồ Chí Minh qua những tài liệu quý từ Pháp, Mỹ - Ảnh 2
Thiên tài Hồ Chí Minh qua những tài liệu quý từ Pháp, Mỹ - Ảnh 3

Thiên tài Hồ Chí Minh qua những tài liệu quý từ Pháp, Mỹ

Những tư liệu quý mà Pháp và Mỹ dày công sưu tầm đã cho thấy tầm vóc thiên tài của Người đối với sự nghiệp...

Trưng bày hơn 100 tài liệu quý về cuộc đời và sự nghiệp của Người

Trưng bày hơn 100 tài liệu quý về cuộc đời và sự nghiệp của Người

Ngày 28-8, triển lãm 'Hồ Chí Minh: Cuộc đời và sự nghiệp từ tài liệu lưu trữ Việt Nam và quốc tế' đã diễn...

16 liên quan

Công bố 100 tài liệu quốc gia và quốc tế về cuộc đời, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh

Công bố 100 tài liệu quốc gia và quốc tế về cuộc đời, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 28/8, tại Hà Nội, Triển lãm 'Hồ Chí Minh: cuộc đời và sự nghiệp từ tài liệu lưu trữ Việt Nam và quốc...

16 liên quan