Hưng Hà (Thái Bình): Kinh tế - xã hội phát triển nhanh, gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao

Hưng Hà (Thái Bình): Kinh tế - xã hội phát triển nhanh, gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao

Đại hội Đảng bộ huyện Hưng Hà lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra mục tiêu phát huy sức mạnh đại đoàn...

Ðổi mới tác phong lãnh đạo ở Hưng Hà

Ðổi mới tác phong lãnh đạo ở Hưng Hà

Huyện Hưng Hà (Thái Bình) đã và đang có những bước đi vững chắc trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao...

Tin nhân sự, lãnh đạo mới ở Nam Định, Thái Bình, Thừa Thiên - Huế

Các địa phương Nam Định, Thái Bình và Thừa Thiên - Huế vừa triển khai quyết định của Ban Bí thư Trung ương...

Điều động, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ chủ chốt tỉnh Thái Bình

Tỉnh ủy Thái Bình vừa có quyết định điều động, luân chuyển và bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt.

1 liên quan

Thái Bình: Luân chuyển, bổ nhiệm một loạt cán bộ chủ chốt

Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND...

Tỉnh Thái Bình điều động, luân chuyển, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Tỉnh ủy Thái Bình điều động, luân chuyển, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ chủ chốt ở các sở ban ngành, địa phương.

2 liên quan