Mở rộng diện tích trồng vải VietGAP, GlobalGAP

Theo thông tin từ Sở Công thương tỉnh Bắc Giang, tổng sản lượng vải thiều tiêu thụ toàn tỉnh vụ năm 2019 đạt...

7 liên quan

Vải thiều Bắc Giang thắng lớn cả thị trường nội địa và xuất khẩu

Vải thiều Bắc Giang thắng lớn cả thị trường nội địa và xuất khẩu

Vụ vải thiều năm 2019 của tỉnh Bắc Giang đã cơ bản kết thúc, mặc dù sản lượng giảm so với năm ngoái nhưng...

10 liên quan

Gần 400 thương nhân TQ mua, vải Bắc Giang trúng đậm

Gần 400 thương nhân TQ mua, vải Bắc Giang trúng đậm

Vải sớm là 37.380 tấn đã tiêu thụ gần hết, vải chính vụ là 34.230 tấn.

82 liên quan

Bớt lo cảnh 'được mùa rớt giá'

Bớt lo cảnh 'được mùa rớt giá'

Có thể khẳng định, lâu nay vấn đề tiêu thụ sản phẩm, giải quyết đầu ra cho nông sản vẫn luôn là bài toán làm...

10 liên quan

Vải thiều Bắc Giang được gắn camera, ghi nhật ký điện tử

Vải thiều Bắc Giang được gắn camera, ghi nhật ký điện tử

Năm nay là năm đầu tiên Bắc Giang có vải thiều hữu cơ, các vườn vải được lắp camera giám sát, nhật ký chăm...

4 liên quan

Giá vải thiều tăng gấp đôi so với vụ trước

Giá vải thiều tăng gấp đôi so với vụ trước

Theo UBND tỉnh Bắc Giang, sau gần 1 tuần thu hoạch vải thiều chín sớm, đến nay giá vải thiều bình quân từ...

26 liên quan

Bắc Giang: 90.000 tấn vải thiều đủ điều kiện xuất sang Trung Quốc
Bắc Giang: 90.000 tấn vải thiều đủ điều kiện xuất sang Trung Quốc - Ảnh 1
Bắc Giang: 90.000 tấn vải thiều đủ điều kiện xuất sang Trung Quốc - Ảnh 2
Bắc Giang: 90.000 tấn vải thiều đủ điều kiện xuất sang Trung Quốc - Ảnh 3

Bắc Giang: 90.000 tấn vải thiều đủ điều kiện xuất sang Trung Quốc

Năm 2019, Bắc Giang có khoảng 90.000 tấn vải thiều (tương đương 60% tổng sản lượng vải toàn tỉnh) đủ điều...

14 liên quan

XK rau quả: Kỳ vọng từ chỉ đạo kịp thời của Chính phủ

XK rau quả: Kỳ vọng từ chỉ đạo kịp thời của Chính phủ

Năm 2018, nước ta phấn đấu xuất khẩu rau quả đạt 4 tỷ USD; hết tháng 5, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này ước...

89 liên quan

Giải pháp nâng cao giá trị vải thiều: Trước hết phải sản xuất theo VietGAP

Theo ông Trần Quang Tấn, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang: vụ vải thiều năm 2017, sản lượng có giảm...

89 liên quan