Tấn công DDoS tại Việt Nam trong quý 2/2019 tăng nhẹ

Tấn công DDoS tại Việt Nam trong quý 2/2019 tăng nhẹ

Theo thống kê, tổng số vụ tấn công DDoS tại Việt Nam đã tăng nhẹ từ 108 vụ vào quý 2/2018 lên 114 vào quý...

13 liên quan

Số lượng các vụ tấn công DDoS vào Việt Nam tăng

Số lượng các vụ tấn công DDoS vào Việt Nam tăng

Theo báo cáo của Kaspersky, số lượng các cuộc tấn công DDoS (từ chối dịch vụ) trong quý 2-2019 tăng 18% so...

1 liên quan

Tấn công DDoS vào Việt Nam quý 2 tăng nhẹ so với cùng kỳ

Trên thế giới, cuộc tấn công DDoS dài nhất trong quý 2 kéo dài 509 giờ. Đây là cuộc tấn công dài nhất kể từ...

13 liên quan

Phát hiện cuộc tấn công DDoS kỷ lục kéo dài 509 giờ

Cuộc tấn công DDoS dài nhất trong Q2 2019 kéo dài 509 giờ - gần 21 ngày. Đây là cuộc tấn công dài nhất kể...

13 liên quan

Tấn công DDoS vào Việt Nam quý 2 tăng nhẹ so với cùng kỳ

Trên thế giới, cuộc tấn công DDoS dài nhất trong quý 2 kéo dài 509 giờ. Đây là cuộc tấn công dài nhất kể từ...

Số lượng các vụ tấn công DDoS tăng mạnh sau thời gian im ắng

Trong Q1 năm 2019, số vụ tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) đã tăng 84% so với Q4 năm 2018.