Một sớm tại Lăng Kiên Thái Vương

Một sớm tại Lăng Kiên Thái Vương

Lăng của Kiên Thái Vương (1845-1876) tọa lạc trên một ngọn đồi kế bên lăng Vua Đồng Khánh ở phía Nam kinh...

1 liên quan

Sự thật chuyện triều Nguyễn không phong các hoàng thân lên tước vương

Sự thật chuyện triều Nguyễn không phong các hoàng thân lên tước vương

Nhiều người vẫn cho rằng theo lệ 'tứ bất lập', triều Nguyễn không phong tước vương, nhưng thực tế vẫn có những...

1 liên quan

Bà hoàng quyền uy, đức cao vọng trọng sống qua 10 đời vua Nguyễn

Bà hoàng quyền uy, đức cao vọng trọng sống qua 10 đời vua Nguyễn

Nghi Thiên Chương Hoàng Hậu (Từ Dũ, Từ Dụ) được lịch sử ghi nhận là bà hoàng sống thọ nhất trong số các bà...

1 liên quan

Sự thật bài vè 'Chi chi trành trành' có phải một lời sấm truyền?

Sự thật bài vè 'Chi chi trành trành' có phải một lời sấm truyền?

Nhà nghiên cứu Trương Tửu cho rằng bài vè 'Chi chi trành trành' lộ ra tất cả tâm lý của người An Nam vào quãng...

Có một trường thi Tiến sĩ võ ở Bình Định

Có một trường thi Tiến sĩ võ ở Bình Định

Festival Huế những lần tổ chức thường tái hiện Hội thi 'Tiến sĩ võ' của triều đình phong kiến nhà Nguyễn....

Chuyện vua Hàm Nghi bị lộ thân phận khi giữ lễ với thầy giáo

Chuyện vua Hàm Nghi bị lộ thân phận khi giữ lễ với thầy giáo

Chuyện xưa kể rằng, khi vua Hàm Nghi bị Pháp bắt, ngài không nhận mình là vua, chỉ khi người Pháp đưa thầy...