Việt Nam đề cao vai trò của phụ nữ tham gia gìn giữ hòa bình

Việt Nam đề cao vai trò của phụ nữ tham gia gìn giữ hòa bình

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 11/4 đã tổ chức buổi Thảo luận mở với chủ đề 'Phụ nữ trong hoạt...

15 liên quan

Việt Nam đề cao vai trò của phụ nữ tham gia gìn giữ hòa bình

Việt Nam đề cao vai trò của phụ nữ tham gia gìn giữ hòa bình

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 11/4 đã tổ chức buổi thảo luận mở với chủ đề 'Phụ nữ trong hoạt động gìn...

15 liên quan

Việt Nam đề cao vai trò của phụ nữ tham gia gìn giữ hòa bình

Việt Nam đề cao vai trò của phụ nữ tham gia gìn giữ hòa bình

Trong buổi thảo luận chủ đề 'Phụ nữ trong hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ,' Thứ trưởng Lê Hoài Trung nhấn...

15 liên quan

Việt Nam đề cao vai trò của phụ nữ tham gia gìn giữ hòa bình

Việt Nam đề cao vai trò của phụ nữ tham gia gìn giữ hòa bình

Trong buổi thảo luận chủ đề 'Phụ nữ trong hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc,' Thứ trưởng Bộ Ngoại...

15 liên quan

Việt Nam đề cao vai trò của phụ nữ tham gia gìn giữ hòa bình

Việt Nam đề cao vai trò của phụ nữ tham gia gìn giữ hòa bình

Trong buổi thảo luận chủ đề 'Phụ nữ trong hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc,' Thứ trưởng Bộ Ngoại...

15 liên quan

Việt Nam đề cao vai trò phụ nữ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ
Việt Nam đề cao vai trò phụ nữ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ - Ảnh 1
Việt Nam đề cao vai trò phụ nữ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ - Ảnh 2
Việt Nam đề cao vai trò phụ nữ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ - Ảnh 3

Việt Nam đề cao vai trò phụ nữ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ

Phát biểu tại buổi Thảo luận mở 'Phụ nữ trong hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc,' ngày 11/4, Thứ...

15 liên quan