Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn có số phiếu tín nhiệm thấp đứng thứ 2

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn có số phiếu tín nhiệm thấp đứng thứ 2

Trong 28 chức vụ do HĐND tỉnh bầu, ông Lý Thái Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn có số phiếu tín nhiệm thấp...

23 liên quan

'Lạm quyền' cấp phép san ủi tràn lan

'Lạm quyền' cấp phép san ủi tràn lan

Không chỉ dính nhiều sai phạm trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất...

2 liên quan

Bắc Kạn kỷ luật một số lãnh đạo liên quan đến sai phạm về đất đai

Bắc Kạn kỷ luật một số lãnh đạo liên quan đến sai phạm về đất đai

Một số cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Ủy ban Nhân dân thị xã Bắc Kạn trong giai đoạn từ 2008 đến 2015 đã bị...

134 liên quan

Bắc Kạn kỷ luật một loạt cán bộ chủ chốt sai phạm trong quản lý đất đai

Bắc Kạn kỷ luật một loạt cán bộ chủ chốt sai phạm trong quản lý đất đai

Theo thông báo số 89-TB/UBKTTU ngày 21/11/2018 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Kạn, một số cán bộ lãnh đạo...

2 liên quan

Bắc Cạn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ba cán bộ

Bắc Cạn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ba cán bộ

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Cạn vừa có thông báo kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ba đảng viên trong...

6 liên quan