Sở Xây dựng Bắc Kạn: Hủy bỏ kết quả hợp quy đối với gạch không nung của Hợp tác xã Gia Nguyễn

Sở Xây dựng Bắc Kạn: Hủy bỏ kết quả hợp quy đối với gạch không nung của Hợp tác xã Gia Nguyễn

ng Lèng Văn Chiến - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn vừa ký ban hành Thông báo hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ...

Sở Xây dựng Bắc Kạn phản hồi thông tin Báo PLVN phản ánh

Sở Xây dựng Bắc Kạn phản hồi thông tin Báo PLVN phản ánh

Ngày 14/12/2018, Báo PLVN có đăng tài bài viết: 'Bắc Kạn: Cần làm rõ một số ý kiến từ việc sử dụng gạch...

Bắc Kạn kỷ luật một số lãnh đạo liên quan đến sai phạm về đất đai

Một số cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Ủy ban Nhân dân thị xã Bắc Kạn trong giai đoạn từ 2008 đến 2015 đã bị...

Bắc Kạn kỷ luật một loạt cán bộ chủ chốt sai phạm trong quản lý đất đai

Theo thông báo số 89-TB/UBKTTU ngày 21/11/2018 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Kạn, một số cán bộ lãnh đạo...

Bắc Cạn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ba cán bộ

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Cạn vừa có thông báo kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ba đảng viên...

3 liên quan