Tổ chức Đoàn cần góp sức nhiều hơn cho quá trình xây dựng nông thôn mới

Tổ chức Đoàn cần góp sức nhiều hơn cho quá trình xây dựng nông thôn mới

1 liên quan

Xây dựng hậu nông thôn mới giàu có và hiện đại

Xây dựng hậu nông thôn mới giàu có và hiện đại

Giai đoạn 2020-2025, Đồng Nai đặt ra mục tiêu duy trì, giữ vững kết quả đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) của...

95 liên quan

Xây dựng cụm công nghiệp chế biến

Gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới, Đồng Nai đang tập trung cho nhiệm vụ phát triển công nghiệp trong...

156 liên quan

Đồng Nai hướng đến đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Với 40 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, 1 xã NTM kiểu mẫu năm 2019, Đồng Nai đi đầu trong cả nước...

95 liên quan

Xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch

Là địa phương 'về đích' sớm trong xây dựng tỉnh nông thôn mới (NTM) vào năm 2019, tỉnh Đồng Nai luôn tìm...

1495 liên quan

Chuyển đổi 2,6 ngàn ha đất lúa

Phó giám đốc Sở NN-PTNT Lê Văn Gọi cho biết, Bộ NN-PTNT đã chấp thuận cho Đồng Nai chuyển đổi khoảng 2,6...

1 liên quan

Hỗ trợ người nuôi cá bè ổn định sản xuất

Với mục tiêu khai thác một cách tối ưu nguồn lợi thủy sản từ việc nuôi cá lồng, bè, khai thác tổng hợp tiềm...

12 liên quan

Hơn 17.480ha rừng trồng ngoài quy hoạch

Phó giám đốc Sở NN-PTNT Lê Văn Gọi cho biết, trên địa bàn tỉnh có hơn 17.480 ha do người dân tự trồng rừng...

4 liên quan

Xây dựng phương án quản lý rừng bền vững

Hiện nay, Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai (gọi tắt là Khu Bảo tồn) đang kiến nghị triển khai...

5 liên quan

Đồng Nai sẵn sàng cho ''hậu nông thôn mới''

Năm 2020, Đồng Nai tập trung mọi nguồn lực đầu tư cho thời kỳ 'hậu nông thôn mới' (NTM) với mục tiêu hoàn...

825 liên quan

Thêm cơ chế bảo tồn rừng

1 liên quan

Nguồn lợi bền vững từ dịch vụ hệ sinh thái rừng

REDD+ là một công cụ vừa giúp giữ rừng, vừa tạo sinh kế cho người dân nghèo tại chỗ để khuyến khích họ bảo...

1 liên quan

Đồng Nai có nhiều lợi thế

Đồng Nai có nhiều chính sách thu hút đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn...

1 liên quan

Không ngừng nâng cao thu nhập của nông dân

Từ khi bắt đầu xây dựng nông thôn mới (NTM) đến nay, Đồng Nai luôn lấy tiêu chí không ngừng nâng cao đời...

1937 liên quan

Xây dựng nông thôn hiện đại

Sau khi đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới, định hướng của tỉnh Đồng Nai là xây dựng nông thôn hiện đại,...

Đồng Nai dẫn đầu nông thôn mới nâng cao

Hội nghị tổng kết 10 năm (2010-2019) vùng Đông Nam bộ và đồng bằng sông Cửu Long thực hiện xây dựng nông...

1937 liên quan

Xây dựng làng cá bè sinh thái

Mục tiêu của TP.Biên Hòa trong 'Quy hoạch làng cá bè phù hợp cảnh quan, sinh thái trên sông Đồng Nai thuộc...

Quy hoạch vùng nuôi cá bè trên hồ Trị An

2 liên quan

Đồng Nai hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới

Với 100% xã, huyện, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) và 31 xã đạt chuẩn NTM nâng...

1937 liên quan

Để nông thôn mới phát triển bền vững: Cần chất lượng hay số lượng?

Xác định yếu tố chất lượng quan trọng hơn số lượng sẽ là lời giải cho vấn đề xây dựng nông thôn mới bền vững.

5 liên quan

Chế biến nông sản cần 'đòn bẩy'

Đồng Nai không thiếu những vùng nguyên liệu nông sản có quy mô lớn để phát triển ngành chế biến. Nhưng thực...

1 liên quan

Không 'ngủ quên' trên thành tích

Đồng Nai đặt mục tiêu hoàn thành xây dựng nông thôn mới (NTM) ở cấp tỉnh vào năm 2019, 'về đích' sớm hơn 2...

Đồng Nai có 26 xã đạt nông thôn mới nâng cao

Ngày 10-1, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh đã chủ trì cuộc họp thẩm định các xã nông thôn mới nâng cao.

Khen thưởng nông dân có thành tích trong xây dựng nông thôn mới

Tại hội nghị sơ kết phong trào 'Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới' diễn ra vào sáng 17-12, Hội Nông...