Thanh Hóa: Khi dòng họ cùng trùng tu, bảo vệ di tích

Thanh Hóa: Khi dòng họ cùng trùng tu, bảo vệ di tích

Trong số hơn 800 di tích đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thì di tích đền thờ, nhà thờ các danh...

Văn thần Lê Văn Linh trong khởi nghĩa Lam Sơn

Văn thần Lê Văn Linh trong khởi nghĩa Lam Sơn

Trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi lãnh đạo chống quân Minh xâm lược ở thế kỷ XV, Lê Văn Linh là một...

Vị vua nào ra lệnh cấm hút thuốc đầu tiên trong sử Việt?

Vị vua nào ra lệnh cấm hút thuốc đầu tiên trong sử Việt?

Ít người biết rằng hơn 300 năm trước, trong lịch sử phong kiến Việt Nam từng xuất hiện biện pháp mạnh mẽ về...

Ngôi mộ Cẩm Vinh công chúa bị lãng quên: Sở VHTTDL Thanh Hóa hồi âm sau phản ánh của Pháp luật Plus

Ngôi mộ Cẩm Vinh công chúa bị lãng quên: Sở VHTTDL Thanh Hóa hồi âm sau phản ánh của Pháp luật Plus

Liên quan đến tấm bia đá tại cánh đồng Cao Hay, huyện Thọ Xuân, Pháp luật Plus vừa nhận được trả lời của Sở...

Ai 2 lần lên ngôi, là vua đầu tiên lấy vợ phương Tây?

Ai 2 lần lên ngôi, là vua đầu tiên lấy vợ phương Tây?

Đây là vị vua có số phận khá đặc biệt trong lịch sử phong kiến nước ta. Ông có 4 con lên ngôi và là người...

2 liên quan

Cuộc đời ly kỳ của ông vua có số phận lạ lùng nhất sử Việt

Cuộc đời ly kỳ của ông vua có số phận lạ lùng nhất sử Việt

Hai lần lên ngôi, lấy vợ Tây, có đến 4 người con làm vua, Lê Thần Tông là ông vua có số phận lạ lùng nhất...

2 liên quan