Tài khoản

Bạn đồng ý với việc Đăng nhập/Đăng ký từ tài khoản liên kết Zalo
Đảm bảo cơ sở pháp lý đồng bộ khi áp dụng các quy định về thi đua, khen thưởng

Đảm bảo cơ sở pháp lý đồng bộ khi áp dụng các quy định về thi đua, khen thưởng

Báo Chính Phủ
Chính Phủ
Không kiêm nhiệm bất cứ chức vụ nào, có GV vẫn 10 lần đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở

Không kiêm nhiệm bất cứ chức vụ nào, có GV vẫn 10 lần đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở

Tạp chí Giáo dục Việt Nam
Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương làm việc với huyện Cần Giuộc

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương làm việc với huyện Cần Giuộc

Báo Long An
Hướng dẫn về xét, đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ

Hướng dẫn về xét, đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ

Chuyên trang Pháp Luật & Xã Hội - Báo Kinh tế & Đô thị
TPHCM tổ chức hội thi tìm hiểu về Luật Thi đua, khen thưởng

TPHCM tổ chức hội thi tìm hiểu về Luật Thi đua, khen thưởng

Báo Sài Gòn Giải Phóng
Không cần sáng kiến kinh nghiệm vẫn được xét Chiến sĩ thi đua, GV có lợi thế?

Không cần sáng kiến kinh nghiệm vẫn được xét Chiến sĩ thi đua, GV có lợi thế?

Tạp chí Giáo dục Việt Nam
Bộ Nội vụ: Mỗi sáng kiến dùng một lần làm tiêu chuẩn đề nghị khen thưởng

Bộ Nội vụ: Mỗi sáng kiến dùng một lần làm tiêu chuẩn đề nghị khen thưởng

Báo Kinh Tế Đô Thị
Bộ Nội vụ: Không dùng một sáng kiến xét nhiều hình thức khen thưởng

Bộ Nội vụ: Không dùng một sáng kiến xét nhiều hình thức khen thưởng

Báo Tiền Phong
'Chướng ngại vật' cản trở sự phát triển

'Chướng ngại vật' cản trở sự phát triển

Báo Điện tử Đảng cộng sản VN
ĐCSVN
Không để phát sinh thủ tục, 'giấy phép con' khi ban hành văn bản hướng dẫn

Không để phát sinh thủ tục, 'giấy phép con' khi ban hành văn bản hướng dẫn

Thời báo Tài chính
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm việc với 2 Đại học Quốc gia

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm việc với 2 Đại học Quốc gia

Báo Pháp Luật TP.HCM
Một số văn bản hướng dẫn ban hành chậm 18 tháng so với thời điểm luật, nghị quyết có hiệu lực

Một số văn bản hướng dẫn ban hành chậm 18 tháng so với thời điểm luật, nghị quyết có hiệu lực

Báo Sài Gòn Giải Phóng

Không cần sáng kiến kinh nghiệm vẫn có thể đạt Chiến sĩ thi đua CS, GV vui mừng

Tạp chí Giáo dục Việt Nam
Gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng với tổ chức thi hành pháp luật

Gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng với tổ chức thi hành pháp luật

Báo Pháp Luật Việt Nam
TOÀN VĂN PHÁT BIỂU KẾT LUẬN CỦA CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TẠI HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC LẦN THỨ NHẤT TRIỂN KHAI LUẬT, NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI KHÓA XV

TOÀN VĂN PHÁT BIỂU KẾT LUẬN CỦA CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TẠI HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC LẦN THỨ NHẤT TRIỂN KHAI LUẬT, NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI KHÓA XV

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành luật, nghị quyết

Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành luật, nghị quyết

Đại Biểu Nhân Dân