Vĩnh biệt Giáo sư dân tộc học Phan Hữu Dật

Vĩnh biệt Giáo sư dân tộc học Phan Hữu Dật

Giáo sư – Nhà giáo Nhân dân Phan Hữu Dật, nhà Dân tộc học hàng đầu Việt Nam, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại...

3 liên quan

Giáo sư dân tộc học Phan Hữu Dật qua đời ở tuổi 92

Giáo sư dân tộc học Phan Hữu Dật qua đời ở tuổi 92

Giáo sư – Nhà giáo Nhân dân Phan Hữu Dật, nhà Dân tộc học hàng đầu Việt Nam, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại...

GS Phan Hữu Dật, nhà Dân tộc học đầu ngành của Việt Nam, qua đời

GS.TS.NGND Phan Hữu Dật, nhà Dân tộc học hàng đầu Việt Nam, nguyên Hiệu trưởng ĐH Tổng hợp Hà Nội, đã từ...

GS Phan Hữu Dật - Nhà Dân tộc học đầu ngành của Việt Nam qua đời

GS.TS. NGND Phan Hữu Dật - Nhà Dân tộc học đầu ngành của Việt Nam, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Tổng hợp Hà...

2 liên quan

GS, NGND Phan Hữu Dật qua đời ở tuổi 92

Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được tập thể các bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa nhưng...

GS, NGND Phan Hữu Dật qua đời ở tuổi 92

GS, NGND Phan Hữu Dật, một trong những giáo sư đầu ngành về Nhân học, người góp phần đặt nền tảng cho sự...