Giáo sư dân tộc học Phan Hữu Dật qua đời ở tuổi 92

Giáo sư dân tộc học Phan Hữu Dật qua đời ở tuổi 92

Giáo sư – Nhà giáo Nhân dân Phan Hữu Dật, nhà Dân tộc học hàng đầu Việt Nam, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại...

1 liên quan

Nhà Dân tộc học đầu ngành của Việt Nam - GS Phan Hữu Dật qua đời

Nhà Dân tộc học đầu ngành của Việt Nam - GS Phan Hữu Dật qua đời

GS.TS.NGND Phan Hữu Dật - nhà nghiên cứu nhân học hàng đầu Việt Nam với hơn 100 công trình công bố đã từ trần,...

4 liên quan

GS Phan Hữu Dật, nhà Dân tộc học đầu ngành của Việt Nam, qua đời

GS Phan Hữu Dật, nhà Dân tộc học đầu ngành của Việt Nam, qua đời

GS.TS.NGND Phan Hữu Dật, nhà Dân tộc học hàng đầu Việt Nam, nguyên Hiệu trưởng ĐH Tổng hợp Hà Nội, đã từ trần...

4 liên quan

GS Phan Hữu Dật - Nhà Dân tộc học đầu ngành của Việt Nam qua đời

GS Phan Hữu Dật - Nhà Dân tộc học đầu ngành của Việt Nam qua đời

GS.TS. NGND Phan Hữu Dật - Nhà Dân tộc học đầu ngành của Việt Nam, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Tổng hợp Hà...

2 liên quan

GS, NGND Phan Hữu Dật qua đời ở tuổi 92

GS, NGND Phan Hữu Dật qua đời ở tuổi 92

Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được tập thể các bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa nhưng...

1 liên quan

GS, NGND Phan Hữu Dật qua đời ở tuổi 92

GS, NGND Phan Hữu Dật qua đời ở tuổi 92

GS, NGND Phan Hữu Dật, một trong những giáo sư đầu ngành về Nhân học, người góp phần đặt nền tảng cho sự phát...