Lúa giống Doseco được đánh giá cao

Lúa giống Doseco được đánh giá cao

Giống OM 6976 và OM 18 kháng được bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá, kháng rầy, ít sâu bệnh, cứng cây, chống chịu...

69 liên quan

Sản xuất lúa giống theo mô hình công nghệ sinh học

Sản xuất lúa giống theo mô hình công nghệ sinh học

Để sản xuất lúa giống theo mô hình công nghệ sinh học thì các loại phân bón, thuốc BVTV có nguồn gốc sinh...

181 liên quan

Triển khai các giải pháp cấp bách chống hạn

Tuân thủ tốt việc khoanh vùng sản xuất, chuyển sang cây trồng cạn, sử dụng giống cây ngắn ngày là những...

13 liên quan

Ninh Thuận: Xuống giống nhanh gọn, tiết kiệm nước tưới

Sở NN-PTNT Ninh Thuận đề nghị các huyện, thị trấn, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện rà soát cơ cấu mùa...

11 liên quan

Nông dân Tây Nguyên tràn ngập niềm vui lúa được mùa, được giá

Với tổng diện tích 6.500 ha lúa hai vụ được cung cấp nguồn nước tưới dồi dào từ công trình thủy lợi Ayun...

Nam Trung bộ được mùa lớn

Lúa đông xuân các tỉnh Nam Trung bộ đang vào thời điểm chín rộ, trĩu trịt mùa bội thu.

1 liên quan

Các mô hình chuyển đổi cây trồng trên đất lúa đạt hiệu quả cao

Các mô hình chuyển đổi cây trồng trên đất lúa ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên vụ Đông Xuân 2018...