Ra mắt Hệ thống đào tạo trực tuyến cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ra mắt Hệ thống đào tạo trực tuyến cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Nhận thấy đào tạo trực tuyến sẽ đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tại...

3 liên quan

Chính thức ra mắt Hệ thống đào tạo trực tuyến cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chính thức ra mắt Hệ thống đào tạo trực tuyến cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Với Hệ thống này, các doanh nhân có thể học tập mọi lúc, mọi nơi thông qua điện thoại thông minh.

8 liên quan

Triển khai Hệ thống đào tạo trực tuyến cho DNNVV

Triển khai Hệ thống đào tạo trực tuyến cho DNNVV

Hệ thống Đào tạo trực tuyến cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) chính thức được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho...

3 liên quan

Kích hoạt hệ thống đào tạo trực tuyến cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Kích hoạt hệ thống đào tạo trực tuyến cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 28/9/2018, Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) phía Bắc (thuộc Cục Phát triển doanh nghiệp,...

3 liên quan

Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai Hệ thống đào tạo trực tuyến cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai Hệ thống đào tạo trực tuyến cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 28/9/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Học viện Doanh nhân MVV tổ chức Lễ ra mắt Hệ thống đào...

3 liên quan

Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai hệ thống đào tạo trực tuyến cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai hệ thống đào tạo trực tuyến cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Nhận thấy đào tạo trực tuyến sẽ đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tại...

3 liên quan