Việt Nam tăng 10 bậc năng lực cạnh tranh toàn cầu

Việt Nam tăng 10 bậc năng lực cạnh tranh toàn cầu

'Báo cáo Năng lực cạnh tranh toàn cầu 2019', vừa được Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) công bố, Việt Nam đứng...

71 liên quan

Việt Nam tăng 10 bậc năng lực cạnh tranh toàn cầu

Việt Nam tăng 10 bậc năng lực cạnh tranh toàn cầu

Báo cáo Năng lực cạnh tranh toàn cầu vừa được WEF công bố, Việt Nam đứng thứ 67 trong 141 nền kinh tế năm...

71 liên quan

Việt Nam đạt vị trí cao nhất từ trước đến nay về năng lực cạnh tranh toàn cầu

Việt Nam đạt vị trí cao nhất từ trước đến nay về năng lực cạnh tranh toàn cầu

Trong 'Báo cáo Năng lực cạnh tranh toàn cầu 2019', Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) đã ghi nhận sự tiến bộ...

71 liên quan

WEF: Việt Nam tăng 10 bậc về năng lực cạnh tranh

WEF: Việt Nam tăng 10 bậc về năng lực cạnh tranh

Trong 'Báo cáo Năng lực cạnh tranh toàn cầu 2019' của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) đã ghi nhận sự tiến...

71 liên quan

Việt Nam tăng 10 bậc ở xếp hạng Năng lực cạnh tranh toàn cầu

Việt Nam tăng 10 bậc ở xếp hạng Năng lực cạnh tranh toàn cầu

Với 61,5 điểm tăng 3,5 điểm so với năm 2018, thứ hạng của Việt Nam tăng mạnh tới 10 bậc và đạt thứ hạng cao...

71 liên quan

Tăng 10 bậc, Việt Nam tiến nhanh nhất thế giới về năng lực cạnh tranh

Tăng 10 bậc, Việt Nam tiến nhanh nhất thế giới về năng lực cạnh tranh

Trong báo cáo Năng lực cạnh tranh toàn cầu vừa được WEF công bố, Việt Nam đứng thứ 67 trong 141 nền kinh tế...

71 liên quan