Bổ sung đối tượng được hỗ trợ do ảnh hưởng của Covid-19

Bổ sung đối tượng được hỗ trợ do ảnh hưởng của Covid-19

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 154/NQ-CP (ngày 19-10-2020) sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP...

37 liên quan

Sửa quy định về hồ sơ, thủ tục hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19

Sửa quy định về hồ sơ, thủ tục hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 32/2020/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số...

188 liên quan

Từ 1-1-2021, người lao động có được thanh toán tiền cho những ngày chưa nghỉ phép năm?

1 liên quan

Mở rộng đối tượng được hỗ trợ do ảnh hưởng của Covid- 19

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày...

37 liên quan

7 quy định mới về giải quyết tranh chấp lao động từ 2021

Bộ Luật Lao động năm 2019 sẽ có hiệu lực từ ngày 1-1-2021, trong đó có quy định về giải quyết tranh chấp...

3 liên quan

NÓNG: Mở rộng đối tượng được hỗ trợ do ảnh hưởng của Covid-19

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19-10-2020 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày...

188 liên quan

Sẽ áp dụng 5 quy định mới về giờ làm việc

Từ năm 2021, nhiều quy định mới về thời giờ làm việc, trong đó có sự thay đổi đáng kể so với Bộ Luật Lao...

3 liên quan

Từ năm 2021, lương, thưởng của người lao động thay đổi ra sao?

Từ ngày 1/1/2021, quy định về tiền lương, thưởng của người lao động có nhiều điểm mới.

85 liên quan

Thông tin người lao động cần biết về thưởng Tết Nguyên đán 2021

Đối với khoản thưởng Tết, người lao động có thể được nhận tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác...

4 liên quan

Không thể tự chốt sổ BHXH

Theo quy định, người lao động không thể thực hiện thủ tục tự chốt sổ BHXH

8 liên quan

Điều kiện hưởng lương hưu thay đổi ra sao từ 1-1-2021?

Điều kiện hưởng lương hưu thay đổi ra sao từ 1-1-2021?

Bộ luật lao động 2019 (có hiệu lực từ ngày 1-1-2021) quy định tăng tuổi nghỉ hưu của NLĐ theo lộ trình nên...

7 liên quan

Không khác biệt về quyền lợi

Quyền lợi hưởng chế độ tai nạn lao động của người lao động ký hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao...

218 liên quan

Khiếu nại ở đâu?

Nếu đã nghỉ việc mà chưa được công ty chốt và trả sổ BHXH, bà có thể đề nghị với Công đoàn công ty hoặc cơ...

1 liên quan

Kiến nghị giảm kinh phí công đoàn xuống còn tối đa 1% quỹ tiền lương

Góp ý vào Dự thảo Luật Công đoàn sửa đổi, các Hiệp hội ngành hàng đề nghị giảm kinh phí công đoàn xuống còn...

48 liên quan

13 trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động áp dụng từ 2021

Bộ luật lao động 2019 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2021) quy định các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao...

218 liên quan

Không được đơn phương chấm dứt hợp đồng đối với lao động nữ mang thai

Từ ngày 1-1-2021, chính sách bảo vệ thai sản đối với lao động nữ được thực hiện theo quy định tại Bộ luật...

218 liên quan

Trách nhiệm, thủ tục chốt sổ BHXH cho người lao động

Người lao động không thể thực hiện thủ tục tự chốt sổ BHXH, mà trách nhiệm này thuộc về người sử dụng lao...

8 liên quan

Phải trả lương cho người lao động

Khi tổ chức khám sức khỏe định kỳ vào ngày làm việc, người sử dụng lao động phải trả lương cho người lao động.

1 liên quan

Nhiều quy định về nghỉ việc riêng, nghỉ không lương có lợi hơn cho NLĐ

Từ 1-1-2021, người lao động sẽ có thêm nhiều trường hợp được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương và...

4 liên quan

NLĐ được đóng BHXH một lần cho thời gian còn thiếu để hưởng lương hưu

Pháp luật về BHXH cho phép người lao động đủ tuổi về hưu được quyền đóng BHXH một lần cho thời gian đóng...

16 liên quan

Tiền lương, thưởng của NLĐ thay đổi ra sao từ năm 2021?

Bộ luật Lao động 2019 sẽ chính thức có hiệu lực từ 1-1-2021, trong đó có một số quy định mới về tiền lương,...

4 liên quan

Điểm mới về ngày nghỉ phép năm, lễ tết, việc riêng của NLĐ từ 2021

Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp...

4 liên quan

Những quy định mới về nghỉ phép năm 2021

Từ ngày 1-1-2021, khi Bộ Luật Lao động (BLLĐ) năm 2019 chính thức có hiệu lực, trong đó có quy định về nghỉ...

4 liên quan

Hưởng lợi nhờ thỏa ước

Thỏa ước lao động tập thể nhóm lớp mầm non tư thục góp phần bảo vệ, chăm lo tốt hơn quyền lợi người lao động

31 liên quan

Từ 2021: Mỗi người lao động được nghỉ phép bao nhiêu ngày?

Từ 1/1/2021, khi Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực thi hành. Theo đó, số ngày nghỉ phép năm của người lao...

85 liên quan

Đề xuất 10 nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động từ 2021

Đề xuất 10 nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động từ 2021

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư quy định chi tiết về nội dung hợp đồng lao động...

218 liên quan

10 điểm mới về hợp đồng lao động từ năm 2021 cần lưu ý

Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy...

218 liên quan

Thêm nhiều trường hợp NLĐ được nghỉ việc riêng và hưởng nguyên lương

Lương, thưởng luôn là một trong những mối quan tâm hàng đầu của người lao động khi làm việc, được quy định...

85 liên quan

Thời hạn báo trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng từ 1-1- 2021

Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động và người sử dụng lao động cần phải báo trước cho...

218 liên quan

Những trường hợp NLĐ phải bồi thường cho người sử dụng lao động từ 2021

Người lao động thực hiện các hành vi sau đây có trách nhiệm bồi thường cho người sử dụng lao động theo Bộ...

2 liên quan

NLĐ được đóng BHXH một lần cho thời gian còn thiếu để hưởng lương hưu

Pháp luật về BHXH cho phép người lao động đủ tuổi về hưu được quyền đóng BHXH một lần cho thời gian đóng...

333 liên quan

Khiếu nại ở đâu?

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan BHXH phải...

209 liên quan

4 trường hợp người lao động không được trợ cấp thôi việc từ 1-1-2021

Căn cứ quy định tại Bộ luật Lao động 2019 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2021) thì khi hợp đồng lao động...

218 liên quan

Thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm TNLĐ, BNN cho NLĐ làm việc tại nhiều doanh nghiệp

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 1107/QĐ-LĐTBXH công bố thủ tục hành chính mới ban...

2 liên quan

Điểm mới về nội dung của hợp đồng thử việc áp dụng từ ngày 1-1-2021

Bộ luật lao động 2019 sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 1-1-2021 với nhiều quy định mới nổi bật về thử...

218 liên quan

13 trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động áp dụng từ 2021

Bộ luật lao động 2019 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2021 quy định các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao...

218 liên quan

Từ năm 2021, NLĐ bị chậm lương sẽ được tính lãi như thế nào?

Bộ luật Lao động (BLLĐ) 2019 có hiệu lực thi hành từ 1-1-2021 quy định nhiều điểm mới về tiền lương, thưởng...

1 liên quan

Thêm trường hợp được tạm hoãn hợp đồng lao động từ đầu năm 2021

Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần báo trước khi người lao...

218 liên quan

Từ năm 2021, lương, thưởng của người lao động thay đổi như thế nào?

Lương, thưởng luôn là một trong những mối quan tâm hàng đầu của người lao động (NLĐ) khi làm việc, được quy...

85 liên quan

Khổ vì doanh nghiệp chây ì

Một số doanh nghiệp phớt lờ phán quyết của tòa gây thiệt thòi quyền lợi cho người lao động

218 liên quan

Công ty không phạm luật

Công ty cho người lao động nghỉ việc khi hợp đồng lao động hết hạn, không thuộc trường hợp sa thải hay đơn...

218 liên quan

Điểm mới trong Bộ luật Lao động 2019 áp dụng từ 2021

Điểm mới trong Bộ luật Lao động 2019 áp dụng từ 2021

Bộ luật lao động 2019 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2021):có một số điểm mới người lao động cần biết để...

85 liên quan

Những điểm mới về trợ cấp thôi việc từ 1-1-2021 người lao động cần biết

Bộ luật lao động 2019 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2021):có một số điểm mới về chế độ trợ cấp thôi...

3 liên quan

Không phải trường hợp sa thải

Người lao động chơi game trong giờ làm việc không thuộc các trường hợp được xử lý kỷ luật sa thải.

6 liên quan

Quy định mới về hợp đồng lao động từ 2021 người lao động cần biết

) - Người lao động (NLĐ) có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần lý do.

85 liên quan

Cưỡng chế thi hành án

Hết thời hạn đã ấn định mà người sử dụng lao động không thực hiện thì chấp hành viên đề nghị cơ quan có...

1240 liên quan

Những điểm mới về trợ cấp thôi việc từ năm 2021

Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho...

39 liên quan

Được đóng BHXH một lần cho thời gian còn thiếu để hưởng lương hưu

Pháp luật về BHXH cho phép người lao động đủ tuổi về hưu được quyền đóng BHXH một lần cho thời gian đóng...

333 liên quan

Họp xử lý kỷ luật lao động có hợp lệ?

Trường hợp một trong các thành phần quy định không xác nhận tham dự cuộc họp hoặc nêu lý do không chính...

1 liên quan

Sẽ có những thay đổi về trợ cấp thôi việc cần lưu ý

Bộ Luật Lao động năm 2019 sẽ chính thức có hiệu lực từ năm 2021 với nhiều quy định mới về trợ cấp thôi...

39 liên quan

Lương, thưởng của người lao động từ năm 2021 sẽ thay đổi ra sao?

Bộ luật Lao động 2019 sẽ chính thức có hiệu lực từ 01/01/2021, trong đó quy định về tiền lương, tiền...

169 liên quan

Người lao động hưởng lợi từ thỏa ước nhóm

Thỏa ước lao động tập thể nhóm không chỉ giúp doanh nghiệp ổn định nguồn nhân lực mà còn nâng cao phúc lợi...

31 liên quan

Có chỗ gởi con, công nhân làm việc năng suất hơn

Việc cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em cho người lao động có tác động tích cực đối với doanh nghiệp Việt...

2 liên quan

Từ năm 2021 lao động cao tuổi có được rút ngắn thời gian làm việc?

Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 quy định nhiều điểm mới liên quan đến thời...

85 liên quan

Từ năm 2021, công ty trả lương chậm trên 15 ngày sẽ phải đền bù tiền cho nhân viên

Từ năm 2021, nếu trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì người sử dụng lao động sẽ phải đền bù cho người lao...

143 liên quan

8 trường hợp được tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động từ 1-1-2021

Bộ luật Lao động 2019 (có hiệu lực từ ngày 1-1-2021) quy định các trường hợp được tạm hoãn thực hiện hợp...

85 liên quan

Từ năm 2021, người lao động được nghỉ việc riêng và hưởng nguyên lương khi nào?

Từ ngày 1/1/2021, thêm nhiều trường hợp người lao động được nghỉ việc riêng và hưởng nguyên lương.

93 liên quan

Gói hỗ trợ an sinh lần 2: Cần đặc biệt quan tâm đến lao động phi chính thức

Theo Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung, đợt dịch Covid-19 lần 2 này sẽ tác động mạnh mẽ đến thị trường lao...

58 liên quan

Những điểm mới về thử việc từ ngày 1-1-2021

Bộ luật lao động 2019 sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 1-1-2021 với nhiều quy định mới nổi bật về thử...

218 liên quan

Mở rộng đối tượng hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất mở rộng đối tượng được hỗ trợ khó khăn do dịch Covid-19, sửa...

188 liên quan

Điều kiện hưởng lương hưu từ 1-1-2021 người lao động cần nắm rõ

Điều kiện hưởng lương hưu từ 1-1-2021 người lao động cần nắm rõ

Bộ luật Lao động 2019 (có hiệu lực từ ngày 1-1-2021) quy định tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động theo lộ...

333 liên quan

Những điểm mới về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi từ 1-1-2021

Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2021 quy định nhiều điểm mới liên quan đến thời giờ...

85 liên quan

Hơn 1.700 đơn vị được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Đến hết tháng 7, đã có hơn 1.700 đơn vị sử dụng lao động được giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và...

187 liên quan

Điểm mới về tiền lương, thưởng mà NLĐ cần phải biết

Bộ luật lao động 2019 (có hiệu lực thi hành từ 1-1-2021) quy định nhiều điểm mới về tiền lương, thưởng mà...

3 liên quan

Nộp tiền BHXH trễ 1 ngày bị tính lãi 1 tháng?

Cơ quan BHXH là đơn vị thực thi pháp luật về BHXH, BHYT, việc thực hiện tính lãi căn cứ Luật BHXH và các...

2 liên quan

Tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất đến hết năm 2020

Tạm dừng đóng một phần bảo hiểm xã hội (BHXH) vào quỹ hưu trí và tử tuất tới hết tháng 12/2020.

4 liên quan

Những điểm mới về thử việc người lao động cần biết

Bộ luật Lao động 2019 sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 1-1-2021 với nhiều quy định mới nổi bật về thử...

2 liên quan

Không giới hạn số giờ làm thêm trong trường hợp đặc biệt

Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy...

3 liên quan

Tiếp tục tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất

BHXH Việt Nam vừa có văn bản gửi BHXH các tỉnh, TP về tiếp tục thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và...

187 liên quan

Điều kiện hưởng lương hưu từ 1-1-2021

Điều kiện hưởng lương hưu từ 1-1-2021

Bộ luật Lao động 2019 (có hiệu lực từ ngày 1-1-2021) quy định tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động theo lộ...

5 liên quan

5 khoản tiền NLĐ có thể nhận được nếu mất việc trong mùa Covid-19

Sau đây là 5 khoản tiền mà người lao động có thể nhận được nếu bị chấm đứt hợp đồng lao động trong mùa...

218 liên quan

Công ty chậm trả lương, nhân viên có quyền tự nghỉ việc?

Theo HĐLĐ, công ty sẽ trả lương cho nhân viên chúng tôi vào ngày 20 của tháng kế tiếp. Nhưng vì dịch bùng...

218 liên quan

Doanh nghiệp không trả sổ BHXH, khiếu nại ở đâu?

Nếu doanh nghiệp vẫn không giải quyết thì ông có thể gửi đơn đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để đề...

252 liên quan

Doanh nghiệp được tiếp tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến hết năm 2020

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã đồng ý với Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tiếp tục cho doanh nghiệp...

187 liên quan

Không cần đóng BHXH cho NLĐ nước ngoài ký hợp đồng dưới 12 tháng

Xin hỏi luật sư, trường hợp người sử dụng lao động ký hợp đồng lao động với người nước ngoài dưới 12 tháng...

218 liên quan

Khởi tố các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, làm chết người

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) vừa có công văn gửi các bộ Xây dựng, Công Thương, Giao thông...

187 liên quan

Gói 62.000 tỉ đồng: Đề xuất mở rộng đối tượng, thời gian hỗ trợ

So với dự kiến ban đầu, người lao động thụ hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng còn ít.

188 liên quan

Mất việc do dịch Covid-19, người lao động được hưởng quyền lợi gì?

Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho...

3163 liên quan

Hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề để duy trì việc làm cho người lao động

Mức hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề tối đa 1 triệu đồng/người/tháng.

8 liên quan