Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi): Phù hợp hơn với các nguyên tắc kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế

Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi): Phù hợp hơn với các nguyên tắc kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế

Tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIV sẽ xem xét, thảo luận và thông quaBộ luật Lao động 2012 (sửa đổi). Đây...

372 liên quan

Ban quản lý các khu công nghiệp Yên Bái: Nhiều giải pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

Ban quản lý các khu công nghiệp Yên Bái: Nhiều giải pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

Được giao quản lý 3 khu công nghiệp (KCN) với 46 dự án đầu tư, trong đó có 28 dự án đã đi vào sản xuất kinh...

127 liên quan

Tăng ngày nghỉ là cần thiết

Tăng ngày nghỉ là cần thiết

Số ngày nghỉ lễ, Tết trong năm thấp, lao động trong nhiều ngành nghề chủ yếu là lao động di cư nên việc tăng...

279 liên quan

Phải truy đóng BHXH

Phải truy đóng BHXH

Theo quy định người sử dụng lao động phải truy đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động và số tiền lãi của...

85 liên quan

Được cử đại diện giao kết hợp đồng lao động

Được cử đại diện giao kết hợp đồng lao động

Nhóm người lao động làm công việc thời vụ ủy quyền cho một người trong nhóm giao kết hợp đồng lao động với...

3 liên quan

Tiền thưởng có tính đóng BHXH bắt buộc?

Tiền thưởng có tính đóng BHXH bắt buộc?

Tiền thưởng của người lao động làm việc tại công ty không làm căn cứ để tính đóng BHXH bắt buộc

85 liên quan

Tiền lương tháng đóng BHXH

Tiền lương tháng đóng BHXH

Tiền lương tháng đóng BHXH đối với người lao động đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động...

372 liên quan

QUYỀN LỢI BẢO ĐẢM, PHÚC LỢI TỐT HƠN (*): Kiên trì vì người lao động

QUYỀN LỢI BẢO ĐẢM, PHÚC LỢI TỐT HƠN (*): Kiên trì vì người lao động

Quá trình ký kết thỏa ước lao động tập thể tại những doanh nghiệp chưa có Công đoàn gặp nhiều khó khăn nhưng...

55 liên quan

Tăng tuổi nghỉ hưu: Có nên 'phân biệt' với người giữ chức vụ?

Tăng tuổi nghỉ hưu: Có nên 'phân biệt' với người giữ chức vụ?

Có ý kiến cho rằng, việc tăng tuổi nghỉ hưu không thể phân biệt đối với người giữ chức vụ. Người nào có sức...

279 liên quan