Vẫn giữ tư duy không quản được thì cấm thì không thể có CMCN 4.0!

Vẫn giữ tư duy không quản được thì cấm thì không thể có CMCN 4.0!

'CMCN 4.0 nguồn lực chủ yếu do cơ chế chính sách mang lại, nếu có cơ chế chính sách tốt sẽ có đổi mới sáng...

9 liên quan

'Cách mạng 4.0 là không để ai bị bỏ lại phía sau'

'Cách mạng 4.0 là không để ai bị bỏ lại phía sau'

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng cần bắt đầu cách mạng công nghiệp 4.0 từ những điểm căn bản nhất, đó là...

17 liên quan

PTT Vũ Đức Đam: Chính phủ sẽ ban hành đề án thí điểm cho mô hình mới

PTT Vũ Đức Đam: Chính phủ sẽ ban hành đề án thí điểm cho mô hình mới

Chính phủ sẽ sớm ban hành đề án thí điểm cho các mô hình mới nhằm sản xuất ra các sản phẩm mới của quá trình...

48 liên quan

Cách mạng công nghiệp 4.0 là cuộc cách mạng thể chế

Cách mạng công nghiệp 4.0 là cuộc cách mạng thể chế

Bản chất của cuộc CMCN 4.0 là cuộc cách mạng thể chế. Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số tạo ra mô...

160 liên quan

Việt Nam có cơ hội bứt phá trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

Việt Nam có cơ hội bứt phá trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

Nếu có chính sách phù hợp thì Việt Nam sẽ tận dụng được cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 để vượt...

48 liên quan

Việt Nam có cơ hội bứt phá trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Việt Nam có cơ hội bứt phá trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Nếu có chính sách phù hợp thì Việt Nam sẽ tận dụng được cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 để vượt...

48 liên quan

Việt Nam phải làm chủ các công nghệ lõi để vươn lên dẫn đầu trong CMCN 4.0

Việt Nam phải làm chủ các công nghệ lõi để vươn lên dẫn đầu trong CMCN 4.0

Theo ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ KKH&ĐT, Chiến lược quốc gia 4.0 được xây dựng với nhiều quyết sách...

65 liên quan

Khai mạc Diễn đàn cấp cao và Triển lãm Quốc tế về công nghiệp 4.0

Khai mạc Diễn đàn cấp cao và Triển lãm Quốc tế về công nghiệp 4.0

Để sớm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 52 của Bộ Chính trị, ngày 03/10/2019 tại Hà Nội, Ban Kinh...

15 liên quan

Thúc đẩy mạnh mẽ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Thúc đẩy mạnh mẽ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Tại Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng...

57 liên quan

Chủ động tham gia Cách mạng công nghiệp 4.0

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị vừa ký ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW (Nghị...

2 liên quan

Cách mạng công nghiệp 4.0: Quyết tâm đổi mới tư duy và hành động

Cách mạng công nghiệp 4.0: Quyết tâm đổi mới tư duy và hành động

Bộ Chính trị ngày 27/9 đã ban hành Nghị quyết số 52 - NQ/TW về 'Một số chủ trương, chính sách chủ động tham...

160 liên quan

Đến năm 2025, kinh tế số sẽ chiếm khoảng 20% GDP

Đến năm 2025, kinh tế số sẽ chiếm khoảng 20% GDP

Đến năm 2025, duy trì xếp hạng về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) thuộc 3 nước dẫn đầu ASEAN; xây dựng...

31 liên quan

Bộ Chính trị: Khuyến khích doanh nghiệp tư nhân xây dựng hạ tầng viễn thông

Bộ Chính trị: Khuyến khích doanh nghiệp tư nhân xây dựng hạ tầng viễn thông

Nghị quyết của Bộ Chính trị về chủ trương, chính sách về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư nhấn mạnh việc...

160 liên quan