Tài khoản

Bạn đồng ý với việc Đăng nhập/Đăng ký từ tài khoản liên kết Zalo
Bổ nhiệm 2 tân Giám đốc Sở, chuẩn y nhân sự Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Bổ nhiệm 2 tân Giám đốc Sở, chuẩn y nhân sự Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Báo Chính Phủ
Chính Phủ
7 giờ
Bộ Chính trị, Ban Bí thư chuẩn y, chỉ định nhân sự 3 tỉnh, thành

Bộ Chính trị, Ban Bí thư chuẩn y, chỉ định nhân sự 3 tỉnh, thành

Báo Đắk Nông
Xã đầu tiên của Sơn La đạt tiêu chuẩn 'không có ma túy'

Xã đầu tiên của Sơn La đạt tiêu chuẩn 'không có ma túy'

Báo VietnamPlus
Chuyển hóa, xây dựng xã không có ma túy tại Sơn La

Chuyển hóa, xây dựng xã không có ma túy tại Sơn La

Báo Công An Nhân Dân
Xã đầu tiên của Sơn La chuyển hóa địa bàn 'sạch' ma túy năm 2023

Xã đầu tiên của Sơn La chuyển hóa địa bàn 'sạch' ma túy năm 2023

Báo VOV
Chuyển hóa, xây dựng xã Chiềng Đen không có ma túy

Chuyển hóa, xây dựng xã Chiềng Đen không có ma túy

Báo Sơn La
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Báo Sơn La
Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, quyết định một số nội dung theo thẩm quyền

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, quyết định một số nội dung theo thẩm quyền

Báo Sơn La
Bí thư Tỉnh ủy Sơn La tốt nghiệp thạc sĩ tiêu biểu Trường Quản trị và Kinh doanh

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La tốt nghiệp thạc sĩ tiêu biểu Trường Quản trị và Kinh doanh

Báo VietnamNet
Chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc xử lý vụ án, vụ việc theo quy định

Chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc xử lý vụ án, vụ việc theo quy định

Báo Sơn La
Duy trì nghiêm chế độ, nền nếp sẵn sàng chiến đấu; không để bị động bất ngờ

Duy trì nghiêm chế độ, nền nếp sẵn sàng chiến đấu; không để bị động bất ngờ

Báo Sơn La
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Hội Cà phê tỉnh Sơn La

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Hội Cà phê tỉnh Sơn La

Báo Sơn La
Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Báo Sơn La
Xây dựng thành phố Sơn La theo định hướng đô thị loại I và phát triển xanh, nhanh, bền vững

Xây dựng thành phố Sơn La theo định hướng đô thị loại I và phát triển xanh, nhanh, bền vững

Báo Sơn La
Tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập

Tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập

Báo Sơn La
Đảng ủy Quân sự tỉnh Sơn La thực hiện nghiêm, hiệu quả quy chế phối hợp

Đảng ủy Quân sự tỉnh Sơn La thực hiện nghiêm, hiệu quả quy chế phối hợp

Báo Quân Đội Nhân Dân
Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh với các Huyện ủy, thành ủy

Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh với các Huyện ủy, thành ủy

Báo Sơn La
Đoàn Đại sứ quán Lào tại Việt Nam chào xã giao lãnh đạo tỉnh Sơn La

Đoàn Đại sứ quán Lào tại Việt Nam chào xã giao lãnh đạo tỉnh Sơn La

Báo Nhân Dân