Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể: Đòi hỏi cấp thiết

Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể: Đòi hỏi cấp thiết

Để thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX), Bộ Chính trị vừa ký ban hành Kết luận số...

231 liên quan

Gỡ khó về chính sách đất đai cho HTX

Gỡ khó về chính sách đất đai cho HTX

Thiếu đất làm trụ sở, nhất là thiếu đất để sản xuất, kinh doanh đang là những rào cản lớn hạn chế sự phát...

Hỗ trợ thúc đẩy phát triển hợp tác xã

Hỗ trợ thúc đẩy phát triển hợp tác xã

Đại diện các HTX ở nhiều địa phương đã kiến nghị các chính sách, cơ chế về tiếp cận, sử dụng đất đai, nhân...

231 liên quan

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Kinh tế tập thể chưa phát triển tương xứng tiềm năng

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Kinh tế tập thể chưa phát triển tương xứng tiềm năng

Ngày 14/10, Bộ KH&ĐT, Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam tổ chức Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm...

212 liên quan

Khơi thông tiềm năng phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã

Khơi thông tiềm năng phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã

Ngày 14-10, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác...

283 liên quan

Chung tay tìm giải pháp phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã

Chung tay tìm giải pháp phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã

Đây là mục đích chính của Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã 2019 do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phối...

283 liên quan