Nữ tướng giả trai xông thẳng ra trận mạc và duyên tình với tướng tài

Nữ tướng giả trai xông thẳng ra trận mạc và duyên tình với tướng tài

Bà Nguyễn Thị Bành là vợ của tướng quân Nguyễn Chích trong kháng chiến chống quân Minh. Vợ chồng bà từng huấn...

Danh tướng Nguyễn Chích: Thủ lĩnh đội quân chim bồ câu lừng lẫy trong sử Việt

Danh tướng Nguyễn Chích: Thủ lĩnh đội quân chim bồ câu lừng lẫy trong sử Việt

Lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của nước ta từng xuất hiện nhiều đội quân kỳ lạ, góp phần vào chiến...

Mối tình của nữ tướng giả trai và đội quân kỳ lạ trong lịch sử

Mối tình của nữ tướng giả trai và đội quân kỳ lạ trong lịch sử

Bà Nguyễn Thị Bành là vợ của tướng quân Nguyễn Chích trong kháng chiến chống quân Minh. Vợ chồng bà từng huấn...

1 liên quan

Sự thật thủ lĩnh đội quân chim bồ câu lẫy lừng trong sử Việt

Sự thật thủ lĩnh đội quân chim bồ câu lẫy lừng trong sử Việt

Lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của nước ta từng xuất hiện nhiều đội quân kỳ lạ, góp phần vào chiến...

Mối tình của nữ tướng giả trai và đội quân kỳ lạ nhất sử Việt

Mối tình của nữ tướng giả trai và đội quân kỳ lạ nhất sử Việt

Bà Nguyễn Thị Bành là vợ của tướng quân Nguyễn Chích trong kháng chiến chống quân Minh. Vợ chồng bà từng huấn...

Mối tình của nữ tướng giả trai và đội quân kỳ lạ trong lịch sử

Mối tình của nữ tướng giả trai và đội quân kỳ lạ trong lịch sử

Bà Nguyễn Thị Bành là vợ của tướng quân Nguyễn Chích trong kháng chiến chống quân Minh. Vợ chồng bà từng huấn...

1 liên quan

Đội quân kỳ lạ khiến giặc phương Bắc 'kinh hồn bạt vía'

Đội quân kỳ lạ khiến giặc phương Bắc 'kinh hồn bạt vía'

Trong chiều dài lịch sử đã xuất hiện những đội quân hết sức kỳ lạ, cho thấy sự độc đáo, sức sáng tạo phi thường...

1 liên quan