Đa số người dân mất đất nông nghiệp hài lòng với mức đền bù

Đa số người dân mất đất nông nghiệp hài lòng với mức đền bù

Về việc thu hồi đất nông nghiệp, theo khảo sát PAPI, năm 2018, khoảng 5,6% số người được hỏi cho biết gia...

1 liên quan

15% người dân phải 'lót tay' khi làm sổ đỏ

15% người dân phải 'lót tay' khi làm sổ đỏ

Theo kết quả khảo sát PAPI năm 2018, tỷ lệ người dân phải 'lót tay' trong việc xin cấp giấy chứng nhận quyền...

49 liên quan

Báo cáo Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh 2018

Báo cáo Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh 2018

Báo cáo PAPI 2018 trình bày kết quả khảo sát xã hội học về hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở...

49 liên quan

Tỷ lệ người dân phải 'lót tay' khi xin cấp sổ đỏ năm 2018 là 15%

Tỷ lệ người dân phải 'lót tay' khi xin cấp sổ đỏ năm 2018 là 15%

Kết quả khảo sát PAPI năm 2018 cho thấy, tỷ lệ người dân phải 'lót tay' trong việc xin cấp giấy chứng nhận...

49 liên quan

Tỷ lệ người dân phải 'lót tay' khi xin cấp sổ đỏ năm 2018 là 15%

Tỷ lệ người dân phải 'lót tay' khi xin cấp sổ đỏ năm 2018 là 15%

Kết quả khảo sát PAPI năm 2018 cho thấy, tỷ lệ người dân phải 'lót tay' trong việc xin cấp giấy chứng nhận...

1 liên quan

Tỷ lệ người dân phải 'lót tay' khi xin cấp sổ đỏ năm 2018 là 15%

Tỷ lệ người dân phải 'lót tay' khi xin cấp sổ đỏ năm 2018 là 15%

Kết quả khảo sát PAPI năm 2018 cho thấy, tỷ lệ người dân phải 'lót tay' trong việc xin cấp giấy chứng nhận...

49 liên quan

Cần đổi mới chính sách bồi thường thu hồi đất

Cần đổi mới chính sách bồi thường thu hồi đất

Mặc dù, các địa phương trên cả nước đã có nhiều chuyển biến trong công tác công khai, minh bạch quy hoạch,...

49 liên quan

Hà Tĩnh tăng 5 bậc, xếp thứ 7 cả nước về Chỉ số hài lòng của người dân năm 2018

Hà Tĩnh tăng 5 bậc, xếp thứ 7 cả nước về Chỉ số hài lòng của người dân năm 2018

5 ngày sau sự kiện công bố chỉ số PCI, Hà Tĩnh lại nhận tin vui từ kết quả Báo cáo Chỉ số Hiệu quả quản trị...

1 liên quan

Hy vọng vào tương lai

Hy vọng vào tương lai

Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) 2018 vừa được công bố cho thấy, hiện tượng lợi...

10 liên quan

PAPI 2018: Cung ứng dịch vụ công và thủ tục hành chính công được hài lòng hơn

PAPI 2018: Cung ứng dịch vụ công và thủ tục hành chính công được hài lòng hơn

Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu phát triển và hỗ...

6 liên quan

Xin việc khu vực công: Quan trọng là vị thân, lót tay?

Xin việc khu vực công: Quan trọng là vị thân, lót tay?

Quen biết ai đó có ảnh hưởng trong chính quyền có ý nghĩa quan trọng đối với người muốn xin vào làm trong...

1 liên quan

Báo cáo PAPI 2018: Ô nhiễm, đói nghèo, tham nhũng được người dân quan tâm hàng đầu

Báo cáo PAPI 2018: Ô nhiễm, đói nghèo, tham nhũng được người dân quan tâm hàng đầu

Báo cáo Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam năm 2018 (PAPI) đo lường hiệu quả...

6 liên quan

Yên Bái: Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh đạt mức trung bình cao

Yên Bái: Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh đạt mức trung bình cao

Theo kết quả Chương trình phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam phối hợp với một số đơn vị đã tổ chức...

1 liên quan

'Lót tay' để vào nhà nước, vòi vĩnh, lạm dụng công quỹ chưa giảm

'Lót tay' để vào nhà nước, vòi vĩnh, lạm dụng công quỹ chưa giảm

Báo cáo Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở VN (PAPI) năm 2018 vừa được Chương trình phát...

44 liên quan

PAPI 2018: Hiện tượng lót tay, vòi vĩnh vẫn chưa giảm

PAPI 2018: Hiện tượng lót tay, vòi vĩnh vẫn chưa giảm

Ngày 2-4, Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2018 đã được công bố.

49 liên quan

Báo cáo PAPI 2018: Quan ngại lớn nhất là tham nhũng, chất lượng giáo dục

Báo cáo PAPI 2018: Quan ngại lớn nhất là tham nhũng, chất lượng giáo dục

Nạn 'lót tay' để có việc làm trong khu vực Nhà nước, vòi vĩnh trong quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử...

44 liên quan

Nỗ lực đáp ứng nguyện vọng nhân dân

Nỗ lực đáp ứng nguyện vọng nhân dân

Ngày 2-4, Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam phối hợp với một số đơn vị tổ chức công...

44 liên quan

Hà Tĩnh tăng 5 bậc, xếp thứ 7 cả nước về Chỉ số PAPI năm 2018

Hà Tĩnh tăng 5 bậc, xếp thứ 7 cả nước về Chỉ số PAPI năm 2018

5 ngày sau sự kiện công bố chỉ số PCI, Hà Tĩnh lại đón nhận tin vui từ kết quả Báo cáo Chỉ số Hiệu quả quản...

49 liên quan

Công bố Chỉ số PAPI 2018: Tham nhũng vẫn là quan ngại lớn

Công bố Chỉ số PAPI 2018: Tham nhũng vẫn là quan ngại lớn

'Lót tay' để có việc làm trong khu vực Nhà nước, vòi vĩnh trong quá trình cấp giấy đỏ và việc lạm dụng công...

44 liên quan

Công bố Chỉ số PAPI 2018: Thanh Hóa xếp thứ 11

Công bố Chỉ số PAPI 2018: Thanh Hóa xếp thứ 11

Ngày 2-4, tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) công bố Chỉ số hiệu quả quản trị và hành...

49 liên quan

Người dân tỏ ra hài lòng hơn với hầu hết dịch vụ công căn bản

Người dân tỏ ra hài lòng hơn với hầu hết dịch vụ công căn bản

Ngày 2-4 tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu phát triển...

44 liên quan

Người dân đã hài lòng hơn với hầu hết các dịch vụ công

Người dân đã hài lòng hơn với hầu hết các dịch vụ công

Theo Báo cáo PAPI năm 2018 vừa được công bố hôm nay, 2/4 tại Hà Nội, hiệu quả quản trị và hành chính công...

44 liên quan

Mức độ ủng hộ đóng thêm thuế cho Nhà nước là khá cao

Mức độ ủng hộ đóng thêm thuế cho Nhà nước là khá cao

Kết quả khảo sát năm 2018 cho thấy mức độ ủng hộ đóng thêm thuế để Nhà nước có nguồn lực tái phân bổ cho các...

49 liên quan

Chỉ số PAPI: Nhũng nhiễu trong lĩnh vực y tế và giáo dục thuyên giảm

Chỉ số PAPI: Nhũng nhiễu trong lĩnh vực y tế và giáo dục thuyên giảm

Theo báo cáo PAPI năm 2018 vừa được công bố ngày 2/4, người dân cho biết nhũng nhiễu trong lĩnh vực y tế và...

44 liên quan

Chỉ số PAPI 2018: Người dân hài lòng hơn với dịch vụ công căn bản

Chỉ số PAPI 2018: Người dân hài lòng hơn với dịch vụ công căn bản

Báo cáo PAPI 2018 cho thấy, đa số người dân đánh giá cao những cải thiện trong việc tăng cường hiệu quả quản...

49 liên quan

Người dân hài lòng hơn trong việc tổ chức, lập danh sách hộ nghèo

Người dân hài lòng hơn trong việc tổ chức, lập danh sách hộ nghèo

Đây là một trong những thông tin được đưa ra tại lễ công bố Báo cáo Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính...

44 liên quan

Người dân hài lòng hơn với dịch vụ công

Người dân hài lòng hơn với dịch vụ công

Người dân hài lòng hơn với dịch vụ công, song còn quan ngại về môi trường và tham nhũng, đó là thông tin được...

44 liên quan

PAPI 2018: 'Lót tay' và vòi vĩnh ở khu vực công vẫn còn

PAPI 2018: 'Lót tay' và vòi vĩnh ở khu vực công vẫn còn

Người dân cảm nhận 'lót tay' để có việc làm trong khu vực Nhà nước, vòi vĩnh trong quá trình cấp giấy đỏ và...

10 liên quan

Khảo sát PAPI 2018: Hiệu quả quản trị và hành chính công đã được cải thiện

Khảo sát PAPI 2018: Hiệu quả quản trị và hành chính công đã được cải thiện

Kết quả phân tích dữ liệu thống kê năm 2018 cho thấy hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2018...

44 liên quan

Hà Nội, TP.HCM thuộc nhóm về chót trong kiểm soát tham nhũng

Hà Nội, TP.HCM thuộc nhóm về chót trong kiểm soát tham nhũng

Hà Nội, TP.HCM đều nằm trong nhóm có điểm thấp nhất trong chỉ số kiểm soát tham nhũng khu vực công, theo Báo...

44 liên quan

'Lót tay' để vào làm việc khu vực nhà nước chưa giảm

'Lót tay' để vào làm việc khu vực nhà nước chưa giảm

Đó là một trong những phát hiện thú vị từ nghiên cứu PAPI 2018 (Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công...

10 liên quan

Người dân vẫn quan ngại về tham nhũng, đói nghèo và ô nhiễm môi trường

Người dân vẫn quan ngại về tham nhũng, đói nghèo và ô nhiễm môi trường

Tỷ lệ người dân cho rằng có nhũng nhiễu trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có hiện tượng cán bộ...

44 liên quan

PAPI 2018: Cao nhất đạt 47,05/80 điểm

PAPI 2018: Cao nhất đạt 47,05/80 điểm

Theo báo cáo Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) 2018, địa phương có điểm...

49 liên quan

PAPI 2018: Tham nhũng cấp xã, phường đã giảm trong 3 năm qua?

PAPI 2018: Tham nhũng cấp xã, phường đã giảm trong 3 năm qua?

Khảo sát PAPI 2018 cho thấy, gần 60% số người trả lời cho rằng tham nhũng ở cấp xã, phường giảm trong 3 năm...

49 liên quan

Tham nhũng vẫn là quan ngại hàng đầu của người dân

Tham nhũng vẫn là quan ngại hàng đầu của người dân

Tham nhũng vẫn là một trong những vấn đề khiến người dân quan ngại, theo Báo cáo PAPI năm 2018 vừa được công...