Tái cơ cấu doanh nghiệp: EVN bảo toàn và phát triển vốn nhà nước

Tái cơ cấu doanh nghiệp: EVN bảo toàn và phát triển vốn nhà nước

Thực hiện chủ trương sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước của Đảng và Chính phủ, những năm qua, Tập đoàn...

15 liên quan

EVNGENCO 3: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

EVNGENCO 3: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Sáng ngày 27-6, tại TP.HCM, Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (EVNGENCO 3) đã tổ chức thành công Đại hội đồng...

3 liên quan

Doanh nghiệp điện đặt mục tiêu tăng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận

Doanh nghiệp điện đặt mục tiêu tăng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận

Tại TPHCM, Tổng Công ty Phát điện 3 – Công ty Cổ phần EVN Genco 3, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên...

3 liên quan

Doanh thu 5 tháng năm 2019 của EVNGENCO 3 tăng gần 5%

Doanh thu 5 tháng năm 2019 của EVNGENCO 3 tăng gần 5%

Sáng ngày 27/6/2019, tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (EVNGENCO 3), mã chứng khoán PGV...

3 liên quan

EVNGENCO 3 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
EVNGENCO 3 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 - Ảnh 1
EVNGENCO 3 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 - Ảnh 2
EVNGENCO 3 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 - Ảnh 3

EVNGENCO 3 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Sáng ngày 27/6/2019, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (EVNGENCO 3), mã chứng khoán...

2 liên quan

Kỳ vọng gì ở cổ phiếu ngành điện?

Kỳ vọng gì ở cổ phiếu ngành điện?

Các cổ phiếu ngành điện đang có thị giá khá tốt, dù cho quyết định tăng giá điện vừa qua khiến dư luận dậy...

Tái cơ cấu doanh nghiệp: EVN bảo toàn và phát triển vốn nhà nước

Tái cơ cấu doanh nghiệp: EVN bảo toàn và phát triển vốn nhà nước

Thực hiện chủ trương sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, những năm qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam...

5 liên quan

Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ hoàn thành thoái vốn trong năm nay

Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ hoàn thành thoái vốn trong năm nay

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã cơ bản hoàn thành các nội dung sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc...

EVN bảo toàn và phát triển vốn đầu tư của chủ sở hữu nhà nước

EVN bảo toàn và phát triển vốn đầu tư của chủ sở hữu nhà nước

Thực hiện chủ trương sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước của Đảng và Nhà nước, những năm qua, Tập đoàn...

42 liên quan