Nhiều địa phương chưa quan tâm công khai ngân sách

Nhiều địa phương chưa quan tâm công khai ngân sách

Theo kết quả khảo sát POBI 2018, có 21 địa phương công khai chưa đầy đủ về ngân sách; 3 thành phố gồm Hà Nội,...

1 liên quan

Vĩnh Long dẫn đầu, Hải Phòng xếp cuối về chỉ số công khai ngân sách tỉnh POBI 2018

Vĩnh Long dẫn đầu, Hải Phòng xếp cuối về chỉ số công khai ngân sách tỉnh POBI 2018

Kết quả xếp hạng 'Chỉ số công khai ngân sách tỉnh POBI 2018' do Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) và...

32 liên quan

Mức độ công khai ngân sách tỉnh được cải thiện

Mức độ công khai ngân sách tỉnh được cải thiện

Ngày 12/6, Liên minh Minh bạch ngân sách (BTAP), Trung tâm Phát triển và Hội Nhập (CDI) và Viện Nghiên cứu...

29 liên quan

Nhiều địa phương chưa quan tâm công khai ngân sách

Nhiều địa phương chưa quan tâm công khai ngân sách

Theo kết quả khảo sát POBI 2018, có 21 địa phương công khai chưa đầy đủ về ngân sách; 3 TP gồm Hà Nội, TP...

29 liên quan

Mức độ công khai ngân sách nhà nước của 63 tỉnh/thành phố năm 2018 đã cải thiện hơn

Mức độ công khai ngân sách nhà nước của 63 tỉnh/thành phố năm 2018 đã cải thiện hơn

Chỉ số công khai ngân sách tỉnh (với tên viết tắt theo tiếng Anh là POBI), nhằm phản ánh mức độ công khai...

32 liên quan

Chỉ 35/63 tỉnh thành có công bố công khai tình hình thực hiện ngân sách

Chỉ 35/63 tỉnh thành có công bố công khai tình hình thực hiện ngân sách

Dựa trên các tài liệu công khai ngân sách địa phương của toàn bộ 63 tỉnh, thành phố, Trung tâm Phát triển...

29 liên quan

Công khai ngân sách tỉnh: Địa phương 'đầu tàu' xếp hạng thấp

Công khai ngân sách tỉnh: Địa phương 'đầu tàu' xếp hạng thấp

Năm trước Hải Phòng là số 0 tròn trĩnh, tức không công bố bất cứ gì, năm nay, Hải Phòng chỉ cải thiện được...

2 liên quan

Vĩnh Long đứng đầu công khai ngân sách cấp tỉnh POBI 2018

Vĩnh Long đứng đầu công khai ngân sách cấp tỉnh POBI 2018

Mức độ công khai minh bạch ngân sách cấp tỉnh đã có sự cải thiện nhưng tính đầy đủ vẫn chưa cao.

32 liên quan