Đoàn đại biểu Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia thăm và làm việc tại Việt Nam

Đoàn đại biểu Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia thăm và làm việc tại Việt Nam

Đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo TW tin tưởng chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu...

3 liên quan

Hội thảo khoa học: 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019)

Hội thảo khoa học: 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019)

Với hơn 100 bài tham luận tiếp cận chủ đề Hội thảo trên nhiều chiều cạnh khác nhau và các ý kiến phát biểu...

22 liên quan

Vận dụng sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin của Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam

Vận dụng sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin của Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam

Hội thảo khoa học với chủ đề: 'Giá trị, ý nghĩa của sự bổ sung, phát triển và vận dụng sáng tạo lý luận chủ...

Trưng bày, giới thiệu hơn 900 cuốn sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trưng bày, giới thiệu hơn 900 cuốn sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 21/4, Học viện Chính trị Khu vực II đã khai mạc Triển lãm sách 'Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của...

4 liên quan

Giới thiệu hơn 900 cuốn sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Giới thiệu hơn 900 cuốn sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Triển lãm sách về 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) đã được khai mạc tại Học viện...

2 liên quan

Trưng bày, giới thiệu hơn 900 cuốn sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trưng bày, giới thiệu hơn 900 cuốn sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 21/4, Học viện Chính trị Khu vực II đã khai mạc Triển lãm sách 'Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của...

4 liên quan

Trưng bày giới thiệu hơn 900 cuốn sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trưng bày giới thiệu hơn 900 cuốn sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Triển lãm sách 'Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019)' diễn ra tại Học viện...

4 liên quan