Phó Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm 12 đại sứ nhiệm kỳ 2020-2023

Phó Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm 12 đại sứ nhiệm kỳ 2020-2023

Sáng 9/6, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao quyết định bổ nhiệm 12 đại sứ Việt...

22 liên quan

Singapore viện trợ Việt Nam 10 máy thở, 20.000 test kit xét nghiệm Covid-19

Singapore viện trợ Việt Nam 10 máy thở, 20.000 test kit xét nghiệm Covid-19

Thực hiện theo văn bản chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ, Bộ Y tế làm đầu mối đã tiếp nhận 10 máy thở do Quỹ...

17 liên quan

Tiếp nhận 10 máy thở do Singapore viện trợ phục vụ phòng, chống dịch

Tối 29-3, Bộ Y tế đã tiếp nhận 10 máy thở do Quỹ Temasek (Singapore) viện trợ phục vụ phòng, chống dịch...

16 liên quan

Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực thúc đẩy thịnh vượng

Trong Kế hoạch hành động quốc gia, vai trò của KH&CN và đổi mới sáng tạo được khẳng định. Cụ thể là, nội...

5 liên quan

Tôn vinh nghệ nhân dân gian: Đừng để quá muộn!

2019 là năm thứ 2 danh hiệu nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) và là năm thứ nhất danh hiệu nghệ nhân nhân dân (NNND)...

Một Nhà khoa học đầu ngành đã đi xa

Trong số gần 200 bài báo, sách chuyên khảo về người Dao thì bài viết của thầy mang tính 'khai sơn phá...

'Đệ nhất danh cầm' Nguyễn Phú Đẹ được phong tặng Nghệ nhân nhân dân

Chủ tịch nước vừa ra Quyết định số 356/QĐ-CTN về việc phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước 'Nghệ nhân nhân...

11 liên quan

Công nhận 66 nghệ nhân nhân dân đầu tiên

Chủ tịch nước ra quyết định về việc phong tặng và truy tặng danh hiệu Nhà nước 'Nghệ nhân nhân dân' cho 62...

62 nghệ nhân được vinh danh 'Nghệ nhân dân gian'

Chủ tịch nước vừa ra Quyết định số 356/QĐ-CTN về việc phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước 'Nghệ nhân nhân...