Làm thế nào để hạn chế tiêu cực xảy ra trong quá trình chọn sách giáo khoa?

Làm thế nào để hạn chế tiêu cực xảy ra trong quá trình chọn sách giáo khoa?

Thầy cô là người trực tiếp giảng dạy, có kinh nghiệm và chuyên môn giỏi, am hiểu tâm sinh lý lứa tuổi. Chính...

24 liên quan

Đa dạng sách giáo khoa: Những ai được quyền lựa chọn?

Đa dạng sách giáo khoa: Những ai được quyền lựa chọn?

Đa dạng sách giáo khoa là một bước tiến quan trọng, nhưng để lựa chọn được sách giáo khoa phù hợp và thực...

4 liên quan

Bài toán chỗ học cho trẻ ở khu công nghiệp, khu chế xuất

Cả nước có 17 tỉnh, thành tập trung nhiều khu công công nghiệp, khu chế xuất, đi cùng với đó là sinh cư của...

8 liên quan

3 định hướng dạy tích hợp trong chương trình giáo dục phổ thông mới

Chương trình giáo dục phổ thông mới thực hiện dạy học tích hợp theo ba định hướng, trong đó, điều được dư...

173 liên quan

Chương trình giáo dục phổ thông mới khác chương trình cũ ở điểm nào?

Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam chỉ ra một số điểm kế thừa và nhiều điểm khác biệt của chương trình mới so với...

59 liên quan